Vyberte stranu
Architekti

Zariadenie a technická dokumentácia

Všetky bezpečnostné a zabezpečovacie zariadenia v portfóliu Alarm automatiky sú v súlade s platnými normami a predpismi a je k nim priložená aj všetka potrebná technická dokumentácia a certifikáty.

Poradenstvo a podpora pri definovaní riešenia

Architektonické charakteristiky budovy výrazne ovplyvňujú funkčnosť bezpečnostného a zabezpečovacieho systému. Preto je potrebné s nimi uvažovať už od začiatku, vo fáze prípravy návrhu.

Výber prvkov systému v súlade s interiérom

Veľký počet dodávateľov zariadení zabezpečuje širokú škálu alternatívnych produktov a umožňuje dodať viditeľné systémové prvky (kamery, detektory), ktoré dokonale zapadnú do konkrétneho interiéru.

Semináre a konferencie o aplikácii bezpečnostných riešení

Semináre a konferencie sú miestom na výmenu poznatkov o najnovších bezpečnostných riešeniach v rôznych aplikáciách (hotely, obchodné reťazce, rezidenčné nehnuteľnosti a veľké obchodné či priemyselné priestory), ako aj o nových technológiách a riešeniach, ktoré predvídajú potreby investorov.

Katalóg kompletného sortimentu ponúkaných zariadení a systémov

Portfólio bezpečnostných a zabezpečovacích systémov Alarm automatiky je integrované a podrobne prezentované v katalógu „iDEA Project“. Katalóg obsahuje produkty, pre ktoré už boli vyvinuté komunikačné moduly a integračné riešenia. Ponuka je čiastočne dostupná vo forme BIM objektov.