Vyberte stranu
Pokročilé systémy kontroly prístupu

Identifikácia odtlačkov prstov

Identifikácia odtlačkom prsta je najpoužívanejšou metódou biometrickej kontroly prístupu pre svoju pohodlnosť a rýchlu identifikáciu osoby. Používa sa v zariadeniach, kde je dôležité presne určiť totožnosť osoby vstupujúcej do chráneného priestoru.

Rozpoznávanie tváre

Rozpoznanie tváre cez IP video dohľad sa používa na riadenie prístupu do vysoko zabezpečených oblastí. Systém porovnáva snímku osoby s fotografiami uloženými v databáze, osôb, ktoré majú povolenie na vstup. Táto funkcia zároveň zabraňuje zneužitiu občianskych preukazov.

Centralizovaná kontrola prístupu a časová dochádzka

Riadenie prístupu a časová dochádzka na báze IP umožňujú centralizovanú správu systémov s viacerými dislokovanými objektmi. Pridávanie používateľov a prideľovanie oprávnení (úrovne prístupu) sa vykonáva na diaľku a zber údajov o pracovnej dobe je centralizovaný. To výrazne urýchľuje mnohé administratívne úkony, ako je napríklad výpočet miezd.

Bariéry pre ľudí a vozidlá

Keď je potrebné zabezpečiť, aby cez systém kontroly vstupu prešla iba jedna osoba pomocou iba jednej karty, používajú sa rôzne závory alebo pre vyššiu úroveň bezpečnosti otočné turnikety v plnej výške. Cestné zábrany sú najbežnejším prostriedkom kontroly vjazdu vozidla a pri výbere príslušenstva treba dbať na jej spoľahlivosť a životnosť, pracovný cyklus a bezpečnosť používania.

Vydávanie lístkov

Proces vydávania lístkov je možné výrazne urýchliť online predajom a používaním automatov na lístky. ABsmartKiosk umožňuje vydávanie a platbu lístkov v hotovosti alebo platobnými kartami a tiež čítanie čiarových kódov online vystavených lístkov. Integrácia prostredníctvom softvéru ABsistemTicketing umožňuje dodatočnú integráciu so systémami kontroly prístupu pri vchodoch, ako aj so softvérom pre video dohľad a riadenie podniku.