Vyberte stranu
Hotely a kempy

Rýchla registrácia a odhlásenie hotelových hostí

ABsmartKiosk poskytuje rýchly check-in a check-out hotelových hostí, pretože zabezpečuje kontrolu dokladov, vydávanie kariet, kontrolu vstupu do izieb a platenie výdavkov. Dá sa použiť aj na doplnkovú inzerciu a nákup vstupeniek alebo voucherov na vybrané podujatia.

LPR a kontrola vstupu vozidiel do kempingov

Kontrolu vjazdu vozidiel hostí a dodávateľov je možné urýchliť pomocou softvéru ABsistemPark . Porovnávajú ŠPZ s archivovanou databázou a automaticky povoľujú vjazd vozidlám s povolením.

Panoramatické kamery na sledovanie veľkých priestorov

Megapixelové panoramatické kamery umožňujú sledovanie veľkých plôch (parkoviská, vestibuly, schodiská) a na zobrazenie je možné použiť živý videostream. Panoramatická kamera nahrádza niekoľko štandardných kamier.

Dochádzkové a prístupové systémy

Systémy kontroly vstupu a dochádzky podporujú kontrolu prístupu do jednotlivých priestorov a rôznych spôsobov zamestnania (bežné, sezónne), ako aj rôznych pracovných hodín (nadčasy, flexibilný úväzok, smeny).

Obmedzenie počtu osôb v oddelených priestoroch hotela

ABsistemLimitPeople umožňuje jednoduché zobrazenie počtu osôb v konkrétnom priestore, napríklad v hotelovej reštaurácii alebo pri bazéne. To umožňuje hosťom vyhnúť sa miestam, ktoré sú momentálne preplnené a udržiavať sociálny kontakt v požadovaných medziach. Ľudia sa počítajú pomocou IP kamier pri vchode a na displeji sa zobrazuje počet ľudí, ktorí sa momentálne nachádzajú v tejto oblasti, ako aj maximálny povolený počet.

Inteligentné miestnosti, SOS systémy a energetický manažment

Úspech podnikania výrazne závisí od nákladov na vykurovanie, chladenie, osvetlenie a vodu; preto by sa mali brať do úvahy. Spotreba v izbách je ľahko riadená pomocou systému inteligentnej miestnosti.

Integrácia bezpečnostných riešení a automatizácie

Hotely využívajú mnohé riadiace, monitorovacie a ochranné systémy. Bezpečnostné systémy sú povinné vo vyšších kategóriách hotelov a zvyčajne sú integrované so systémami BMS (pre vykurovanie, chladenie, osvetlenie, tienenie), čo umožňuje efektívnejšiu prevádzku objektu a zníženie nákladov.

Dokumentácia aplikovaných bezpečnostných opatrení

Hodnotenie bezpečnostnej zraniteľnosti a projekt technickej bezpečnosti sú základom pre neskoršie aktualizácie a údržbu systému. Súčasťou dokumentácie sú aj certifikáty zariadení, ako aj záznamy a pracovné príkazy súvisiace s opravami a servisom.

Údržba a centrálne technické monitorovanie (CTM)

Diaľkové monitorovanie správnosti a stability bezpečnostných systémov prostredníctvom služby CTM umožňuje rýchle odstránenie všetkých zistených nezrovnalostí. Technickú podporu a organizáciu opráv zabezpečuje tím údržby.