Select Page
Hoteli in kampi

Hiter vpis in izpis hotelskih gostov

ABsmartKiosk ponuja hitro vpisovanje in izpisovanje hotelskih gostov, generira tudi dokumentacijo za vpis, izdaja kartice, dovoljuje kontrolo dostopa do sob in plačilo stroškov. Uporabljen je lahko tudi za reklamiranje dodatnih ponudb in za kupovanje kart ali bonov za izbrane dogodke.

LPR in kontrola dostopa vozil v kampih

Kontrola vstopa vozil gostov in dostavljalcev, se lahko pohitri in olajša s ABsistemPark programsko opremo. Registrske oznake vozila se prečitajo preko LPR kamere in program preverja in primerja odčitano registracijo z bazo vnešenih podatkov ter avtomatsko spušča vozila z dovoljenjem vstopa.

Panoramske kamere za nadzor večjih prostorov

Panoramske kamere omogočajo nadzor nad večjimi prostori (parkirni prostori, vhodi, stopnišča). Živa slika pa se lahko uporablja tudi za promocijo. Panoramska kamera lahko zamenja večje število standardnih kamer.

Registracija delovnega časa in kontrola pristopa

Kontrola pristopa in registracija delovnega časa omogočata sistemsko kontrolo posameznih objektov, kot tudi omogočata različne načine zaposlitev (stalne, sezonske) in definiranje delovnih ur (nadure, fleksibilni delovniki ter izmene).

Omejevanje števila ljudi v zasebnih prostorih hotela

Programska oprema ABsistemLimitPeople omogoča enostaven prikaz števila ljudi v prostoru, na primer v hotelski restavraciji ali ob bazenu. To omogoča gostom, da se izognejo krajem, kjer je trenutno gneča, in ohranijo socialne stike v zaželenih mejah. Število ljudi se šteje prek IP kamer na vhodu, zaslon pa prikazuje, koliko ljudi je trenutno v prostoru in koliko je največje dovoljeno število.

Inteligentne sobe, SOS sistemi in energetsko upravljanje

Na uspešnost posla bistveno vpliva cena ogrevanja, hlajenja, osvetlitve ter vode; zato je to potrebno vzeti v obzir. Poraba v sobah se lahko enostavno prilagaja z uporabo inteligentnih sistemov za sobe.

Integracija varnostnih rešitev ter avtomatizacije

V hotelih se uporablja veliko sistemov za upravljanje, nadzor in varnost. Varnostni sistemi ( javljanje požara, javlajnje plina, evakuacijsko ozvočenje, zasilne razsvetljave in odvod dima in toplote ) so obvezni sestavni del hotelov. Velikokrat se integrirajo skupaj s sistemi BMS ( ogrevanje, klimatske naprave, razsvetljava, senčenje ), s tem je upravljanje z objektom učinkovitejše in zmanjšuje stroške. Z implementacijo programske opreme ABsistemDCi se omogoča integracija vseh tehničnih sistemov na objektu – varnostnih sistemov, nadzornih sistemov in BMS sistemov.

Dokumentacija izvedenih varnostnih rešitev

Ocena tveganja ter projekt tehničnega varovanja sta osnovi za nadaljnje delo s sistemom ter njegovo posodabljanje in vzdrževanje. Dokumentacija vključuje certifikate opreme, kot tudi dnevnike opravljenih storitev, vzdrževanj in servisiranja.

Vzdrževanje in Centralni Tehnični Nadzor (CTN)

Oddaljen nadzor pravilnosti delovanja sistema in njegove stabilnosti preko CTN omogoča hitro odpravo in zaznavo napak. Tehnična podpora in organizacija popravil je izvedena s strani vzdrževalne ekipe.