Select Page
Hoteli

Hiter vpis in izpis hotelskih gostov

ABsmartKiosk ponuja hitro vpisovanje in izpisovanje hotelskih gostov, generira tudi dokumentacijo za vpis, izdaja kartice, dovoljuje kontrolo dostopa do sob in plačilo stroškov. Uporabljen je lahko tudi za reklamiranje dodatnih ponudb in za kupovanje kart ali bonov za izbrane dogodke.

LPR in kontrola dostopa vozil v kampih

Vstopna kontrola vozil gostov in dostavnih vozil je lahko pospešena z LPR (License Plate Recognition) kamerami. Kamere primerjajo registrsko številko s tistimi, ki so arhivirane v bazi ter avtomatično dovolijo dostop za vozila, ki imajo dovoljenje.

Panoramske kamere za nadzor večjih prostorov

Panoramske kamere omogočajo nadzor nad večjimi prostori (parkirni prostori, vhodi, stopnišča). Živa slika pa se lahko uporablja tudi za promocijo. Panoramska kamera lahko zamenja večje število standardnih kamer.

Registracija delovnega časa in kontrola pristopa

Kontrola pristopa in registracija delovnega časa omogočata sistemsko kontrolo posameznih objektov, kot tudi omogočata različne načine zaposlitev (stalne, sezonske) in definiranje delovnih ur (nadure, fleksibilni delovniki ter izmene).

Omejevanje števila ljudi v zasebnih prostorih hotela

Programska oprema ABsistemLimitPeople omogoča enostaven prikaz števila ljudi v prostoru, na primer v hotelski restavraciji ali ob bazenu. To omogoča gostom, da se izognejo krajem, kjer je trenutno gneča, in ohranijo socialne stike v zaželenih mejah. Število ljudi se šteje prek IP kamer na vhodu, zaslon pa prikazuje, koliko ljudi je trenutno v prostoru in koliko je največje dovoljeno število.

Inteligentne sobe, SOS sistemi in energetsko upravljanje

Na uspešnost posla bistveno vpliva cena ogrevanja, hlajenja, osvetlitve ter vode; zato je to potrebno vzeti v obzir. Poraba v sobah se lahko enostavno prilagaja z uporabo inteligentnih sistemov za sobe.

Integracija varnostnih rešitev ter avtomatizacije

Hoteli uporabljajo večje število sistemov za upravljanje, nadzor in varovanje. Varnostni sistemi so obvezni pri bolj kompleksnih objektih in so po navadi integrirani z drugimi sistemi (gretje, hlajenje, osvetlitev, senčenje), kar omogoča bolj efektivno upravljanje z objektom in manjšanje stroškov.

Dokumentacija izvedenih varnostnih rešitev

Ocena tveganja ter projekt tehničnega varovanja sta osnovi za nadaljnje delo s sistemom ter njegovo posodabljanje in vzdrževanje. Dokumentacija vključuje certifikate opreme, kot tudi dnevnike opravljenih storitev, vzdrževanj in servisiranja.

Vzdrževanje in Centralni Tehnični Nadzor (CTN)

Oddaljen nadzor pravilnosti delovanja sistema in njegove stabilnosti preko CTN omogoča hitro odpravo in zaznavo napak. Tehnična podpora in organizacija popravil je izvedena s strani vzdrževalne ekipe.