Select Page

Protiteroristične ovire za vozila

Zaradi povečanega tveganja terorističnih napadov v zadnjih letih narašča povpraševanje po zanesljivih načinih zaščite pred nepooblaščenimi dostopi vozil do visoko tveganih objektov, kot so elektrarne, rafinerije, veleposlaništva in druga kritična infrastruktura ter javni prostori. Napadi na tovrstne objekte imajo lahko resne posledice za življenja, zdravje in varnost ljudi, premoženje in okolje ter lahko ogrozijo stabilnost delovanja države, v kateri so se zgodili.

Kakovost opreme, ki se uporablja za prisilno zaustavitev vozila, je dokazana z izdajo potrdila (certifikatom) o skladnosti z zahtevanimi produktnimi standardi. Odpornost opreme (zmožnost zaustavitve naleta vozila) se preverja s t.i. „crash testi“, pri katerih se v realnih pogojih preverjajo lastnosti zaščitne opreme. V teh primerih se upošteva masa naletnega vozila in hitrosti ob trku na protiteroristične ovire.

Dvižne (wedge) pregrade

Dvižne pregrade se uporabljajo za zaščito pred nepooblaščenim vdorom v visoko tvegane objekte (elektrarne, čistilne naprave, rafinerije in petrokemične tovarne, vojaške objekte, veleposlaništva, podatkovne centre, pristanišča, letališča, druge kritične infrastrukturne objekte), ki potrebujejo maksimalno zanesljivo zaščito. Dvižne pregrade skupine Perimeter Protection Group so bile preizkušene s testi trka in certificirane po več mednarodnih standardih – britanski PAS 68 (masa vozila 7,5 tone pri hitrosti 80 km/h), ameriški ASTM F 2656 (teža vozila 6,8 tone pri hitrost 80 km/h) in mednarodni IWA 14-1 (teža vozila 7,2 tone pri hitrosti 80 km/h).
Globina, potrebna za vgradnjo pregrade, je zelo pomemben dejavnik pri nameščanju tovrstnih pregrad. Manjša globina pomeni manj stroškov, saj ne bo potrebno prestavljati obstoječih infrastrukturnih inštalacij, kot so vodovod, elektrika ali kanalizacija. Pomembna je tudi hitrost dvigovanja/spuščanja pregrade, da se promet ne upočasni več kot je to potrebno.
 • Maksimalna zaščita nepooblaščenih vhodov vozil na kritična območja, kot so elektrarne, objekti kritične infrastrukture, vojaške cone, letališča, podatkovni centri in podobno.
 • Varujejo pred napadi vozil vseh velikosti in teže – stopnja odpornosti K12
 • Velika izbira standardnih dimenzij pregrad omogoča lažjo odločitev glede izbire ustrezne pregrade za najoptimalnejšo rešitev.
 • Inovativna zasnova pregrade – izkop za vgradnjo pregrade je lahko globok le 30 cm
 • Hitrost dviganja in spuščanja pregrade – 3 do 4 sekunde.

Fiksni in dvižni stebri

Fiksni in dvižni stebri se uporabljajo za zaščito mestnih središčin drugih območij, kot so stadionov ali nakupovalnih središč in kjer je možen teroristični napad. Njihov glavni namen je zaščita pred napadi vozil na območjih, kjer se giblje veliko ljudi, ne da bi ovirali njihovo prosto gibanje. Uporabljajo se tudi za stalno ali začasno prometno ureditev, torej na način, da je dostop do nekaterih območij dovoljen le vozilom z dovoljenjem.
 • Hitra in enostavna namestitev.
 • Za namestitev fiksnih nosilcev stebrov je potrebna majhna globina – 20 cm
 • Dvižni drogovi – hitrost dviganja od 5 do 6 sekund, hitrost spuščanja od 3 do 4 sekunde.
 • Najvišji razred odpornosti na udarce M50 7,5 tone pri 80 km/h, certificiran po PAS 68: 2013 V / 7500 [N3] /80/90:5.2/7.8, IWA 14-1: 2013 V / 7200 [N3C] /80 /90:5,5 in ASTM F 2656-07 M50 / P2.
 • Stebre je mogoče hitro odstraniti.
 • Posebnega vzdrževanja stebrov se ne potrebuje, razen občasnega barvanja ali dodajanja okrasnih pokrovov iz nerjavečega jekla.
 • Trpežni materiali.
 • Sodoben dizajn in večnamenska uporaba v skladu s potrebami občanov.
Stebri so sodobnega dizajna in videza ter se prilegajo urbanim naseljem. Delujejo lahko kot en sam steber ali niz stebrov, ki sledijo meji varovanega območja, ne da bi ustvarili občutek nevarnosti. Na voljo so tudi različice, ki se uporabljajo za potrebe občanov, na primer za privezovanje koles, kot cvetlični lonci ali z vgrajeno posodo z razkužilom za roke.

CityProtector

PePerimeter Protection Group je razvila inovativno rešitev za zaščito mestnih središč pred terorističnimi napadi z vozili – CityProtector. Izjemna odpornost na udarce vozila je bila dokazana s testi trka (po standardih PAS 68 in/ali IWA 14-1), zato lahko z gotovostjo trdimo, da bo CityProtector ob poskusu napada zaščitil človeška življenja.
Za izdelavo temeljev za namestitev zaščite CityProtector je potrebna globina izkopa le 22 cm. To je še posebej pomembno v mestih, kjer je pod cesto ali pločnikom razvejano omrežje različnih inštalacij (elektrika, voda, plin, kanalizacija, telefon), ki ne smejo biti poškodovane. Montaža je izjemno enostavna in jo lahko izvede le ena oseba, brez uporabe težje gradbene mehanizacije.
CityProtector se zlahka prilagodi potrebam občanov. Uporablja se ga lahko kot klopi za počitek, mesto za priklepanje koles, kot koši za smeti ali cvetlični lonci.
 

 

 • Inovativen dizajn
 • Dokazana odpornost na poskuse vdora z vozili.
 • Plitvi temelji.
 • Enostaven za namestitev.
 • Enostavno prilagajanje potrebam občanov.

Upravljanje s pomočjo programske opreme za integracijo ABsistemDCi

Upravljanje protiterorističnih ovir za vozila (dvižne pregrade in stebri) je mogoče opravljati tudi s pomočjo programske opreme za integracijo ABsistemDCi, razvite v Alarm automatiki, ki omogoča upravljanje vseh varnostnih in BMS sistemov na lokaciji preko enega vmesnika.

Perimeter Protection Germany GmbH, Germany

Perimeter Protection Group je vodilni svetovni proizvajalec izdelkov in rešitev za zaščito okolice in za nadzor dostopa vozil in ljudi. Nabor njihovih rešitev vključuje po mednarodnih standardih certificirane dvižne pregrade, vrata, stebre in cestne ovire, namenjene protiteroristični zaščiti visoko tveganih objektov. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1951 v Nemčiji. Ima podružnice v petih državah in deluje po vsem svetu prek mreže partnerskih podjetij, ki lahko strankam z različnimi gospodarskimi dejavnostmi zagotovijo ustrezno rešitev zaščite, prilagojeno potrebam naročnikov. Alarm automatika je partner skupine Perimeter Protection Group za regijo, kar pomeni, da so zaposleni usposobljeni in certificirani za implementacijo rešitev tega eminentnega proizvajalca.