Select Page

INIM Previdia – popolna fleksibilnost v načrtovanju sistema javljanja požara

INIM Previda
INIM tehnologije

Kot vse v Inimu predhodno razvite tehnologije, v Previdia centrale je inplementirana tudi HorNet+ tehnologija, ki omogoča medsebojno mrežno povezovanje Compact in Max požarnih central.

Hornet + tehnologija omogoča povezovanje do 48 ločenih central ali oddaljenih prikazovalnikov v skupino. V posamezni sistem je mogoče implementirati 20 skupin preko TCP/IP povezave. S tem je omogočena večja fleksibilnost v načrtovanju sistema glede na realne potrebe in okoliščine.

Integracije s Previdia požarnimi centralami

Pomembna značilnost Previdia central so integrirane različne možnosti povezovanja (RS485, optična vlakna, TCP-IP) s centralami, kar omogoča integracijo s safety sistemi na samem objektu. Centrala je dostopna tudi v različici s funkcijo za upravljanje z gašenjem, ter certificirana v skladu s standardom EN12094-1.

BUS nadzorovana zasilna razsvetljava Harper je združljiva s protipožarnim protokolom in vse elemente je mogoče povezati na Previdia centralo direktno na zanko. BUS komunikacija med centralo in EVAC opremo omogoča, da oba sistema delujeta kot celota, kar v praksi bistveno poenostavi samo ožičenje, programiranje in vzdrževanje sistema.

Sistemi iz oddaljenih lokacij so lahko nadzorovani iz enega mesta. Integracija z BMS sistemi različnih proizvajalcev je mogočena preko IFMLAN modula v katerem je implementiran BACNET protokol.

Omogočena je tudi videoverifikacija alarma preko povezanih IP kamer (ONVIF protokol). Za implemantacijo grafičnih map, tlorisnih načrtov z interaktivno topologijo sistema je potrebno v samo centralo vgraditi dodatno SD kartico.

ABsistemDCi programski modul za integracijo, omogoča centralno upravljanje s Previdia sistemom, kot tudi z ostalimi sistemi na objektu, ki so integrirani.

Upravljanje s Previdia sistemi za javljanje požara

INIM tipkovnica

Touch screen tipkovnica

Inštalacija in upravljanje je izjemno enostavno in se izvaja preko 4,3“ (Compact centrala) ali 7“ (Max centrala) zaslona občutljivega na dotik. Na zaslonu je možno pregledovanje map posameznih prostorov z vrisanimi elementi sistema in prikazom njihovega statusa, kar nam omogoča zelo hitro lociranje posameznega alarma. Z grafičnim prikazom je omogočeno lažje upravljanje, programiranje in lociranje dogodkov.

INIM C-Rep

C-Rep oddaljena upravljalna tipkovnica

Mogoča je tudi inštalacija C-Rep oddaljene upravljalne tipkovnice,ki je kompatibilna s Compact in z Max centralami, katera se preko RS485 povezuje u Hornet+ mrežo in omoguča pristop vsem informacijam o inštaliranih sistemih.

INIM Previda Studio

Previda Studio softver

Za nastavitev in upravljanje central in sistema se uporablja Previdia STUDIO konfiguracijski softver prilagojen za zaslone občutljive na dotik. Omogoča natančno diagnostiko in nastavitve elementov v sistemu, hrambo podatkov in generiranje poročil skladno s predpisi.

INIM Cloud Fire

Inim Cloud Fire & Mobile app

Dodatno fleksibilnost omogoča Inim Cloud Fire web za centralizirani nadzor in daljinsko upravljanje do katerega je mogoče dostopati tudi preko mobilne aplikacije Inim Fire App (podpira Android in iOS operacijske siteme). Omogoča direktni pristop centralam in upravljanje s celotnim sistemom, konfiguracijo preko Previdia Studio softvera, online pregled dogodkov, planiranje vzdrževanja kot tudi e-mail in push notifikacije za uporabniško definirane dogodke. Varovanje podatkov je varovano z najvišjimi standardi (redundanca, enkripcija, center za shvanjevanje podatkov skladen s standardi TIER 3 in TIA-942). Storitev Inim Cloud Fire je brezplačna za inštalaterje kot tudi za uporabnike.

ABsistemDCi

ABsistemDCi softver za integracijo

S Previdia sistemi je mogoče upravljati tudi preko ABsistemDCi softvera za integracijo, ki omogoča upravljanje safety, security in BMS sistemov na objektu preko enega vmesnika.

Kompaktna rešitev za javljanje požara za manjše in srednje aplikacije

INIM Previda Compact

Previdia Compact je kompaktna centrala namenjena za sisteme manjše in srednje velikosti. Dostopne so dve različiče – z eno zanko ali z dvema zankama, v malem S ali velikem L ohišju, odvisno od velikosti napajalnika in kapacitete rezernega napajanja (baterij), ki so v njih vgrajene (7Ah ali 17Ah).

Centrala že vsebuje on-board RS485 konektorje, ki omogočajo Hornet+ povezovanje. Prav tako ima integriran ethernet port preko katerega je mogoča povezava z lokalnim ali zunanjim omrežje za potrebe povezovanja, konfiguracije, upravljanja ter MODBUS integracije z naprimer ABsistemDCi softverjem.

INIM Previda Compact

Modularna rešitev javljanja požara za velike sisteme

INIM Previdia Max

Previdia Max je modularna proti požarna centrala namenjena za velike aplikacija kot so letališča, hoteli, trgovski centri.
Moduli se vgrajujejo v ohišje centrale, katera ima možnost vgradnje do 8 modulov povezanih preko CAN DRIVE vodila. Možno je povezati do 4 ohišji v en sistem.

INIM Previdia Max

Inim SmartLoop adresibilne požarne centrale

Adresibilne požarne centrale se uporabljajo tako za manjše (1 zančne), kot tudi večje (8 zančne) sisteme. Največja mogoča konfiguracija je 30 požarnih central povezanih v »Token-ring« omrežju.

Inim konvencionalne SmartLine požarne centrale

Konvencional Inim SmartLine požarne centrale so dosegljive v treh različnih verzijah: z 2-ma conama, s 4-imi conami razširljivo do 20 ter s 4-imi conami razširljivo do 36. So zanesljive rešitve za konvencionalne požarne alarme.

Inim brezžični požarni alarm Sagitarius

Sagitarius brezžični alarm je odločna rešitev za že dokončane objekte, kjer nove žične inštalacije niso mogoče. Na voljo je širok nabor brezžičnih detektorjev in dodatnih naprav, ki so v skladu z Evropskimi standardi.

Inim posebne detekcijske metode

Za nespecifične aplikacije se uporablja specialna serija detekcijskih rešitev – Stratos aspiracijski sistemi, plamenski javljalniki, termični kabli, požarne bariere ali adapterji za prezračevalne jaške.

Xtralis OSID požarni alarm

Veliki odprti prostori (skladišča, letališča, trgovski centri, stadioni,…) se težko nadzorujejo s standardnimi požarnimi detektorji, zato se lahko uporabijo OSID (Open-area Smoke Imagining Detection) bariere.