Izaberite stranicu
Dojava požara

Inim Previdia serija adresabilnih vatrodojavnih centrala

U modularne Max (2-16 petlji) i kompaktne Compact (1 – 2 petlje) vatrodojavne centrale su implementirane najsavremenije tehnologije. Mogu se umrežiti u HorNet+ mrežu što omogućava potpunu fleksibilnost u dimenzioniranju sistema.

Inim SmartLoop adresabilne vatrodojavne centrale

Adresabilne vatrodojavne centrale se primenjuju i u manjim (1 petlja) i u velikim (8 petlji) aplikacijama. Najveća moguća konfiguracija je do 30 centrala raspoređenih u token-ring.

Inim konvencionalna dojava požara SmartLine

Konvencionalne Inim SmartLine vatrodojavne centrale su dostupne u verzijama sa 2 zone, sa 4 zone proširivo na 20 i sa 4 zone proširivo do 36. Pouzdano su rešenje konvencionalne dojava požara.

Inim bežična dojava požara Sagitarius

Bežična dojava požara Sagitarius se najčešće koristi u već gotovim objektima u kojima sprovođenje nove instalacije nije poželjno ili moguće. Dostupan je širok raspon bežičnih detektora i dodatnih uređaja usklađenih sa evropskim normama.

Inim specijalne metode detekcije

Za nespecifične aplikacije se koriste posebna rešenja detekcije –  aspiracijski sistemi Stratos, detektori plamena, termoosetljivi kablovi, vatrodojavne barijere ili adapteri za klima kanale.

Xtralis OSID dojava požara

Velike otvorene prostore (skladišta, aerodromi, tržni centri, stadioni) je teško pokriti uobičajenim vatrodojavnim detektorima pa se koriste OSID (Open-area Smoke Imaging Detection) barijere.