Izaberite stranicu

INIM Previdia – potpuna fleksibilnost u dimenzionisanju sistema dojava požara

INIM Previda
INIM tehnologije

Uz sve u Inimu ranije razvijene napredne tehnologije, u Previdia centrale je implementirana i HorNet+ tehnologija koja omogućava međusobno umrežavanje Compact i Max vatrodojavnih centrala. CREP izdvojena tastatura takođe se može umrežiti sa centralama što omogućuje daljinski pristup i nadzor nad njima.

Hornet+ tehnologija omogućava povezivanje do 48 centrala ili izdvojenih tastatura u skup, a u jedan sistem je moguće umrežiti do 20 skupova putem TCP/IP mreže. Time je omogućena veća fleksibilnost u dimenzionisanju sistema prema realnim potrebama i okolnostima. IDANet protokol omogućuje umrežavanje centrala koje upravljaju dojavom požara i evakuacijonim razglasom putem CAT5 kabla ili SM optičkim kablom.

Raspon rešenja

Raspon rešenja

Modularno rešenje dojave požara za velike aplikacije

Previdia Max je modularna vatrodojavna centrala namenjena za velike aplikacije kao što su aerodromi, hoteli i tržni centri.
Moduli se ugrađuju u kućište centrale koja može primiti do 8 modula povezanih CAN DRIVE sabirnicom, a moguće je povezati do 4 takva kućišta u jedan sistem.

INIM Previdia Max

Kompaktno rešenje dojave požara za manje i srednje aplikacije

Previdia Compact je kompaktna centrala namenjena je za aplikacije manje i srednje veličine, a dostupne su dve verzije – sa jednom ili sa dve petlje, a isporučuje se u kućištima S ili L veličine zavisno o jačini napajanja i kapacitetu baterija koje su u njih ugrađene (9Ah ili 22Ah).

Centrala već posjeduje on-board RS485 konektore koji omogućavaju Hornet+ umrežavanje. Takođe poseduje i ethernet port kojim se može spojiti na lokalnu ili spoljnju mrežu za potrebe umrežavanja, konfiguracije, upravljanja te MODBUS integracije sa na primer ABsistemDCi softverom.

INIM Previda Compact

Centrale koje integrišu funkcije dojave požara i EVAC-a

Inim Previdia Ultra i Ultravox centrale integrišu funkcije dojave požara kao i sistema evakuacionog (EVAC) i javnog (PA) razglasa. Centrale su dostupne u tri izvedbe (samo požar, požar & EVAC, samo EVAC). Procesom evakuacije u alarmnom stanju upravlja se unapred snimljenim glasovnim porukama ili vatrogasnim mikrofonom. Za umrežavanje Ultra i UltraVox centrala koristi se IDANet protokol koji omogućuje integraciju u postojeći HorNet+ sistem. Moguće je direktno umrežavanje putem CAT5 kabla (do 100 m udaljenosti između 2 centrale) ili putem optičkog kabla (do 2 km udaljenosti između 2 panela), tako da media konverteri nisu potrebni (optičke niti – bakrena žica za RS485). Ovo, na tržištu jedinstveno rešenje, doprinosi optimizaciji troškova ugradnje i održavanja sustema.

Rešenje za konvencionalnu dojavu požara, stabilne sisteme gašenja ili dojavu gasa koje može da se umreži sa Previdia adresabilnim sistemima

Previdia Micro je konvencionalna centrala za dojavu požara koja je ujedno sertifikovana za upravljanje sistemima gašenja po EN 12094-1, a može da se koristii i za prihvat proporcionalnih javljača za detekciju gasa. Dostupna je u više verzija zavisno od funkcije i veličine objekata. Centrala već poseduje on-board RS485 konektore koji omogućavaju Hornet+ umrežavanje s ostalim Previdia centralama (ili tastaturama). Takođe, poseduje i ethernet port kojim može da se spoji na lokalnu ili spoljnuu mrežu za potrebe umrežavanja, konfiguracije, digitalne IP dojave, upravljanja, kao i MODBUS integracije sa, na primer, ABsistemDCi softverom. Između ostalog, Hornet+ umrežavanje Micro centrale omogućava većem adresabilnom sistemuu dojave požara dodatnu fleksibilnost prilikom upravljanja i nadziranja ostalih safety sistema.

Sigurnosna rasveta upravljana putem Inim centrala za dojavu požara.

BUS nadzirana bezbednosna rasveta Harper je kompatibilna sa adresabilnim INIM protokolom. Svi elementi sistema se mogu povezati sa adresabilnim sistemima za dojavu požara direktno na istu petlju, na hardverskom nivou. BUS komunikacija između centrale za dojavu požara i opreme za bezbednosnu rasvetu omogućuje da oba sistema funkcionišu kao jedan, što značajno pojednostavljuje programiranje, ožičenje i održavanje.

Adresabilne vatrodojavne centrale

SmartLoop adresabilne vatrodojavne centrale se primenjuju i u manjim (1 petlja) i u velikim (8 petlji) aplikacijama. Najveća moguća konfiguracija je do 30 centrala raspoređenih u token-ring.

Konvencionalna dojava požara

Konvencionalne Inim SmartLine vatrodojavne centrale su dostupne u verzijama sa 2 zone, sa 4 zone proširivo na 20 i sa 4 zone proširivo do 36. Pouzdano su rješenje konvencionalne dojava požara.

Bežična dojava požara

Bežična dojava požara FireVibes je rešenje koje se najčešće koristi u već gotovim objektima u kojima izvođenje nove instalacije nije poželjno ili moguće. Dostupan je širok raspon bežičnih detektora i dodatnih uređaja usklađenih sa evropskim normama. Budući da FireVibes podržava Inim protokol, žičani i bežični uređaji se mogu kombinovati u istoj petlji.

Specijalne metode detekcije

Za nespecifične aplikacije se koriste posebna rješenja detekcije – aspiracijski sustavi Stratos, detektori plamena, termoosjetljivi kabeli, vatrodojavne barijere ili adapteri za klima kanale.

Upravljanje Previdia sistemima dojave požara

INIM tastatura

Touch screen tastatura

Instalacija i upravljanje su izuzetno jednostavni i izvode se putem 4,3“ (Compact centrala) ili 7“ (Max centrala) ekrana osetljivog na dodir. Na ekranu se može pregledavati mapa prostora sa ucrtanim elementima sistema i prikazom njihovog statusa pa se svaki alarm može veoma brzo locirati. Grafičkim ekranom je omogućeno i intuitivnije upravljanje, programiranje i iščitavanje događaja.

INIM C-Rep

C-Rep izdvojena upravljačka tastatura

Dostupna je i C-Rep izdvojena upravljačka tastatura, kompatibilna i sa Compact i sa Max centralama, koja se putem RS485 povezuje u Hornet+ mrežu i omogućava pristup svim informacijama o spojenim uređajima.

INIM Previda Studio

Previdia Studio softver

Za podešavanje i upravljanje centralama i umreženim sistemom koristi se Previdia STUDIO konfiguracioni softver prilagođen za na dodir osjetljive ekrane. Omogućava preciznu dijagnostiku i podešavanje elemenata u sistemu, čuvanje podataka te generisanje izveštaja u skladu sa propisima.

INIM Cloud Fire

Inim Cloud Fire & Mobile app

Dodatnu fleksibilnost omogućuje Inim Cloud Fire web za centralizovani nadzor i daljinsko upravljanje kojem se može pristupiti i putem mobilne aplikacije Inim Fire App (podržava Android i iOS sisteme). Omogućuje trenutni pristup centralama te upravljanje celim sistemom, konfiguraciju putem Previdia Studio softvera, online pregled zapisa događaja, planiranje održavanja te e-mail i push notifikacije za korisnički definisane događaje. Sigurnost podataka osigurava se u skladu s najvišim standardima (redundancija, enkripcija, centar za skladištenje sa TIER 3 i TIA-942 garancijom). Inim Cloud Fire usluga je besplatna i za instalatere i za korisnike.

ABsistemDCi

ABsistemDCi softver za integraciju

Previdia sustavima se može upravljati i putem ABsistemDCi softvera za integraciju koji omogućuje da se sa safety, security i BMS sustavima na objektu upravlja putem jedinstvenog sučelja.

Previdia safety rješenje i upravljanje objektima

Integrisanu zaštitu i upravljanje objektima u velikoj meri pojednostavljuje korišćenje opreme istog proizvođača kao garanta njene potpune kompatibilnosti i mogućnosti umrežavanja na hardverskom nivou. Dobar primer potpune integracije su Inim rješenja za dojavu požara i gasa, upravljanja gašenjem, bezbednosne rasvete i evakuacijskog razglasa koja dele istu logiku i napredne karakteristike kao što su upravljanje putem grafičkih mapa i Cloud aplikacije ili videoverifikacija.

Inim integrisano rešenje ima mnogobrojne prednosti, prvenstveno u smislu optimizacije troškova – troškovi ožičenja su značajno manji, za komunikaciju i napajanje se koristi ista oprema, a sistemom se upravlja putem jedinstvenog korisničkog interfejsa. Održavanje je puno jednostavnije i efikasnije jer se istovremeno održava instalacija celog integrisanog rešenja. Zbog međusobne interakcije i koordinisanog delovanja, ukupna efikasnost integrisanog rešenja u alarmnom stanju je bitno veća.

Integracije dojave požara s drugim sistemima na objektu

Bitna karakteristika Previdie je da su implementirane različite mogućnosti povezivanja (RS485, optička vlakna, TCP-IP) sa centralama što omogućava integraciju sa safety sistemima na objektu. Centrala je dostupna i u verziji sa funkcijom upravljanja gašenjem i sertifikovana u skladu sa EN12094-1 normom.

BUS nadzirana panik rasveta Harper je kompatibilna sa vatrodojavnim protokolom i svi njeni elementi se mogu povezati sa Previdia centralama direktno na istu petlju. BUS komunikacija između centrale i EVAC opreme omogućava da oba sistema funkcionišu kao jedan što značajno pojednostavljuje ožičenje, programiranje i održavanje.

Sistemi na udaljenim lokacijama mogu biti nadzirani sa jednog mesta. Integracija sa BMS uređajima različitih proizvođača je moguća i putem IFMLAN modula u koji je implementiran BACNET protokol.

Omogućena je i videoverifikacija alarma putem povezanih IP kamera (ONVIF protokol). Za implementaciju grafičkih mapa sa interaktivnom topologijom sistema u same centrale potrebno je ugraditi dodatnu SD karticu.

ABsistemDCi softver za integraciju omogućava centralizovano upravljanje Previdia sistemima, ali i svim ostalim sistemima na objektu koji su integrisani.