Izaberite stranicu
Elektro instalateri

Oprema i tehnička dokumentacija

Celokupna safety i security oprema u ponudi Alarm automatike je u skladu sa važećim normama i propisima. Propraćena je svom potrebnom tehničkom dokumentacijom i sertifikatima.

Vođenje projekata

U Alarm automatici rade osobe specijalizovane za poslove vođenja projekata. One učestvuju na koordinacijama, pripremaju dokumentaciju i primopredaju, i vode računa o rokovima izvođenja.

Programiranje i puštanje sistema u rad

Stručno programiranje i puštanje sistema u rad rešava probleme do kojih može doći usled ranijih propusta vezanih za telefonsku i elektro instalaciju, spajanje uređaja i definisanje zona.

Integracija sistema na objektu

Stručno obavljena integracija sustava na objektu jamči da će investitoru biti isporučeno funkcionalno rješenje. Implementacija ABsistemDCi softvera za integraciju tehničkih sustava na objektu kao i nekog od specijalističkih softvera iz serije ABsistem omogućuje jednostavnije upravljanje nad integriranim sustavima.

Edukacija za pravilno ožičenje i ugradnju

Za elektro instalatere se organizuju radionice i webinari o pravilnom ožičenju safety i security sistema. Moguće ih je organizovati i in-house.

Katalog opreme i sistema u ponudi

Ponuda safety i security sistema je sistematizovana u iDEA Project katalogu Alarm automatike koji se ažurira svake godine. Obuhvaćena je oprema za koju su već razvijeni komunikacijski moduli i integracijska rešenja.

Informisanje o specifičnim rešenjima dojave požara i integracije

Kroz periodične “Novosti” pretplatnike informišemo o novim tehnologijama i rešenjima iz oblasti zaštite, kao i o specifičnostima realizovanih projekata.