Izaberite stranicu
Panik rasveta

Harper panik rasveta upravljana Inim vatrodojavnim centralama

Harper BUS nadzirana panik rasveta je kompatibilna sa vatrodojavnim protokolom.  Svi elementi sistema mogu da se povežu sa adresabilnim sistemima za dojavu požara direktno na istu petlju, na hardverskoj nivou.

Harper panik rasveta upravljana zasebnim centralama

Dostupne su centrale za upravljanje panik rasvetom nezavisno od vatrodojave. Omogućuju nadzor, dijagnostiku i upravljanje svakim iluminatorom kao i dodatne funkcije kao što su testiranje funkcionalnosti iluminatora, testiranje snage baterija ili podešavanje nivoa svetlosti.

Harper samostojeći iluminatori sa sopstvenim napajanjem

Harper iluminatori su dostupni u različitim izradama, različite snage i trajanja svetla, autonomije i nivoa zaštite. U njih je ugrađen isti adresabilni protokol kao u vatrodojavnim elementima, i   može da se spoji  direktno na petlju vatrodojavne centrale. U skladu su sa ISO 7010 normom.

Harper signalizacija za usmeravanje evakuacije

Signalizacija za usmeravanje ljudi na evakuacijskim putevima je dostupna u različitim izradama (plafonska, zidna) i sa standardizovanim piktogramima.

ABsistemDCi softver za integraciju

Sistemi panik rasvete mogu da se povežu sa ABsistemDCi softverom za integraciju koji omogućuje da se sa safety, security i BMS sistemima na objektu upravlja pomoću jedinstvenog interface-a.

Centralizovano napajanje Harper panik rasvete

Centralizovanim napajanjem se omogućava stalan nadzor panik lampi i testiranje baterija, pojednostavljuje ispitivanje i održavanje, centralizovano napajanje, bolje usmeravanje evakuacije i podešavanje nivoa svetlosti.