Select Page
Panik rasvjeta

Harper panik rasvjeta upravljana Inim vatrodojavnim centralama

Harper BUS nadzirana panik rasvjeta je kompatibilna sa vatrodojavnim protokolom.  Svi elementi sistema se mogu povezati sa adresabilnim sistemima za dojavu požara direktno na istu petlju, na nivou hardvera.

Harper panik rasvjeta upravljana zasebnim centralama

Dostupne su centrale za upravljanje panik rasvjetom nezavisno o vatrodojavi. Omogućuju nadzor, dijagnostiku i upravljanje svakim iluminatorom kao i dodatne funkcije kao što su testiranje funkcionalnosti iluminatora, testiranje snage baterija ili podešavanje nivoa svjetlosti.

Harper samostojeći iluminatori sa sopstvenim napajanjem

Harper iluminatori su dostupni u različitim predstavama, različite snage i trajanja svjetla, autonomije i nivoa zaštite. U njih je ugrađen isti adresabilni protokol kao u vatrodojavnim elementima pa se može spojiti direktno na petlju vatrodojavne centrale. U skladu su sa ISO 7010 normom.

Harper signalizacija za usmjeravanje evakuacije

Signalizacija za usmjeravanje ljudi na evakuacijskim putevima je dostupna u različitim izvedbama (plafonska, zidna) i sa standardizovanim piktogramima.

ABsistemDCi softver za integraciju

Sistemi panik rasvete mogu da se povežu sa ABsistemDCi softverom za integraciju koji omogućuje da se sa safety, security i BMS sistemima na objektu upravlja pomoću jedinstvenog interface-a.

Centralizovano napajanje Harper panik rasvjete

Centralizovanim napajanjem se omogućuje stalan nadzor panik lampi i testiranje baterija, pojednostavljuje ispitivanje i održavanje, centralizovano napajanje, bolje usmjeravanje evakuacije i podešavanje nivoa svjetlosti.