Select Page

Impressum

Sjedište

Alarm automatika d.o.o.
Dražice 123c (Zamet)
51000 Rijeka

OIB: 30532290707

Podgorica

Alarm automatika d.o.o.
Đoka Miraševića 106
81000 Podgorica
Crna Gora

PDV: 30/31-09222-0
PIB: 02774186
Žiro račun: NLB 530-17362-16