Select Page

Aplikacija za prikupljanje, smještanje, analizu i vizualizaciju podataka o potrošnji energenata ABsistemEnergy

Globalne razmjere zagađenja okoline, smanjeni energetski resursi i klimatske promjene su energetsku efikasnost doveli u fokus interesa društva, naučnika, privrednika i pojedinaca. Svi segmenti društva su u potrazi za rješenjima koja će povećati energetsku efikasnost i smanjiti emisiju ugljen-dioksida održivim rješenjima, a uspješnost u naporima da potrošnja bude održiva u velikoj mjeri zavise od tačnosti i aktuelnosti podataka o potrošnji energenata i vode.

ABsistemEnergy je aplikacija za centralizovano prikupljanje, smještanje, analizu i vizualizaciju podataka o potrošnji energenata i vode u objektima na jednoj ili više geografski udaljenih lokacija. Svrha mu je omogućiti jednostavnu i brzu analizu podataka o potrošnji kako bi korisnici na osnovu njih implementirali mjere koje će dovesti do veće energetske efikasnosti objekata kojima upravljaju.

 • Centralizovano praćenje potrošnje energenata na geografski udaljenim objektima
 • Jednostavno dodavanje i ažuriranje novih objekata, podataka o objektima, mjernih mjesta i parametara
 • Potpuna sloboda u izboru mjernih uređaja
 • Trenutno obavještavanje o potrošnji izvan referentnih vrijednosti
 • Benchmarking za brzo uočavanje mogućnosti poboljšanja energetske učinkovitosti, korisnicima prilagođeni kriterijumu usporedbe potrošnje
 • Mogućnost poređenja podataka prikupljenih mjernim instrumentima s podacima o potrošnji s računa za razne energente
 • Korisnički podesivo / Prilagodba potrebama korisnika
 • Izvještaji i analize
 • Vizualizacija podataka za njihovo lakše razumijevanje
 • U skladu sa zahtjevima ISO 50001

Potrošnja energenata

 • Električna energija
 • Voda
 • Plin
 • Gorivo
 • Energenti za grijanje i hlađenje

Praćenje stanje okoline

 • Vlaga
 • Koncentracija CO2 u prostorijama
 • Temperatura spoljašnja / unutrašnja
 • Atmosferski pritisak

Specifična mjerenja

 • Potrošnja energije pojedinih pogona i/ili proizvodnih procesa