Select Page
Prevencija požara, poplave i curenja plina

Bežična detekcija poplave

Bežični alarmni sistem može se proširiti i detektorima stanja okoline. Za zaštitu od poplave koristi se bežični detektor poplave, koji generiše alarm na prvi znak uslijed naprsnuća cijevi ili isticanja vode iz mašine za veš i suđa te obavještava korisnika kada se voda osušila.

Detekcija požara i plina

Bežični alarmni sistemi se mogu proširiti i na detekciju požara i plina. Alarm se generiše u slučajevima pojave dima, naglog porasta temperature ili pojave ugljeničnog monoksida u štićenom prostoru. Automatski aktivira sirenu za lokalno uzbunjivanje te šalje dojavu na mobilni korisnika.