Select Page
Javni i poslovni objekti

Safety sustavi za pouzdanu dojavu alarma i sigurnu evakuaciju ljudi

Zbog sigurnosti ljudi u slučaju požara se primjenjuju mjere zaštite od požara. Za bolju efikasnost i upravljanje sustavi dojave požara i dojave plina se integriraju sa sustavima evakuacije (panik rasvjeta, evakuacijski razglas i odvođenja dima i topline) i SOS sustavima. Dodatne funkcionalnosti se postižu implementacijom ABSistemDCi softvera za integraciju tehničkih sustava na objektu i ABSistemDC(NG) softvera za centralizaciju signala alarma u nadzornom centru.

Kontrola i upravljanje pristupom

Postupak identifikacije pri ulazu u poslovne objekte ubrzava ABsistemGuestManager softver koji integrira kontrolu pristupa, uređaj za skeniranje dokumenata, evidenciju posjetitelja i pisač za ispis akreditacija.Putem softvera ABsistemInterlock je omogućeno lokalno i daljinsko upravljanje interlock kabinama koje se sve češće koriste za kontrolu ulaza u javne objekte, primjerice sudove.

Brojenje ljudi

ABsistemCounter softver omogućuje informaciju o broju ljudi koji se trenutačno nalazi u objektu te analizu broja ljudi u odnosu na doba dana, dan u tjednu ili vremenske prilike. Prikupljeni podaci omogućuju bolje upravljanje u smislu organizacije poslovanja (optimizacija broja djelatnika u smjeni; odabir vremena za popravke ili čišćenje), povećanja razine sigurnosti (upravljanje evakuacijom) te prevencije širenja epidemije. Za upravljanje brojem ljudi u prostoru koristi se softver ABsistemLimitPeople.

Opći videonadzor i videoanalitika

Videonadzor zajedničkih prostora efikasno prevenira štetne događaje i omogućava njihovu naknadnu rekonstrukciju. Putem videoanalitičkih funkcija moguće je generirati alarm u predefiniranim situacijama (npr. detekcija ostavljenih predmeta).

Upravljanje parkingom

Za efikasnije upravljanje javnim parkiralištima i garažama čije korištenje se naplaćuje se koristi softver ABsistemParkPay koji omogućuje integraciju sustava kontrole pristupa za vozila (rampe), interfona, LPR kamera i blagajni za naplatu parkinga. Softver ABsistemGaragePark dodatno integrira i sustav signalizacije slobodnih parkirnih mjesta u garažama.

ABsistemTicketing za objekte s velikim brojem posjetitelja

ABsistemTicketing softver integrira online prodaju ulaznica sa barijerama na ulazima i terminalima za naplatu. Tako se ulaz posjetitelja ubrzava i bolje nadzire. ABsistemTicketingSale je nadogradnja tog softvera koja uz očitavanje ulaznica i kontrolu pristupa omogućuje i naplatu i ispis ulaznica za posjetitelje na objektu.

Rješenja za stadione

Uz videonadzor perimetra i prolaza kojima se ljudi kreću, obuhvaća i videonadzor gledališta u rezoluciji koja omogućava prepoznavanje/identifikaciju osoba. Kontrola ulaza integrira online prodaju ulaznica s barijerama na ulazu putem ABsistemTicketing softvera koji omogućuje i online brojanje gledatelja. Sustavi zadovoljavaju najviši standard koji propisuje UEFA.

Dokumentacija o primijenjenim mjerama zaštite

Prosudba ugroženosti i projekt tehničke zaštite su osnova za kasnije nadogradnje i održavanje sustava. Dokumentacija obuhvaća i certifikate za opremu te zapisnike i radne naloge vezane za popravke i servise.

Održavanje i Centralni tehnički nadzor (CTN)

Daljinski nadzor nad ispravnošću tehničke zaštite putem CTN-a omogućava brzo otklanjanje kvarova. Tehničku podršku i organizaciju popravaka osigurava služba održavanja.