Select Page
Softver za integraciju sistema zaštite – ABSistemDCi

ABsistemDCi softver za integraciju sistema na objektu

ABsistemDCi je programski paket koji omogućava nadzor i upravljanje nad svim integrisanim zaštitnim sistemima zaštite putem jedinstvenog pristupa. Svrha mu je osigurati koordiniranu i efikasnu zaštitu većih poslovnih, trgovačkih, hotelskih i industrijskih objekata ili kompleksa objekata koji se, zbog svoje velike površine i izloženosti većim rizicima za ljude i imovinu, štite s više različitih sistema. Omogućena je i integracija BMS sistema.

U Alarm automatici je razvijena i serija ABsistem softvera za inteligentno upravljanje i kontrolu kojima se sistemi integrisani pomoću ABsistemDCi softvera integrišu u informacijsko – komunikacijsku strukturu koju korisnici koriste za vođenje poslovanja.

Modularan koncept softvera

Korisnici ABsistemDCi® softvera biraju module koje žele implementirati. Tome je prilagođeno i licenciranje pa se plaćaju samo potrebne funkcije. Osnovni moduli obuhvataju sisteme koji se najčešće integrišu. Lista proizvođača čija oprema može da se integriše pomoću ABsistemDCi softvera nema ograničenja i neprestano se dopunjava novim proizvođačima.

 

Prednosti integracije putem ABsistemDCi softvera

Integracija opreme različitih proizvođača
ABsistemDCi rješava problem neusklađenih digitalnih protokola komunikacije različitih proizvođača oprema i omogućava povezivanje opreme proizvođača koji ustupe svoje digitalne protokole.

Modularni koncept
Korisnik bira koje module želi implementirati. Licenciranje je tome prilagođeno pa korisnik plaća samo one funkcije koje treba.

Integrirani sistemi ostaju autonomni
Integracija putem ABSistemDCi® softvera funkcioniše kao nadogradnja, a svaki pojedini sistem funkcioniše autonomno. Rizične aplikacije se izvode s redundancijom.

Grafičke mape osiguravaju preglednost
Na grafičkim mapama nadziranog prostora se postavljaju dinamički simboli svih relevantnih elemenata sistema. Softver signalizira njihov status i omogućuje upravljanje putem istih dinamičkih simbola.

Jednostavno upravljanje integrisanim sistemima
Elementima sistema se upravlja putem grafičkih objekata na ekranu. Operater može pokrenuti sliku sa neke kamere, uključiti protivprovalu ili omogućiti pristup štićenom prostoru.

Praćenje i arhiviranje događaja na jednom mjestu
Svi događaji i akcije korisnika se prate i arhiviraju na jednom mjestu i u jednom formatu. Za to softver koristi razne varijante Microsoft SQL Server baze podataka.

Integracija zaštitnih i ostalih tehničkih sistema
Integracijom ostalih sistema na objektu (klimatizacija, ventilacija, rasvjeta, liftovi) se povećava sigurnost objekta (npr. blokiranje korištenja lifta u slučaju požarnog alarma), olakšava upravljanje te štedi energiju.

Proaktivno održavanje
Softver signalizira i informacije o ispravnosti ili kvaru uređaja što je važno za organizaciju popravka prije nego sistem bude izvan funkcije, a objekt nezaštićen.

Rad u Windows okruženju
Softver radi na „Client – server“ principu gdje server prima i analizira događaje sa sustava, a klijent upravlja sistemom putem Windows aplikacije.