Izaberite stranicu
ABsistemDCi softver za integraciju

ABsistemDCi je programski paket koji omogućava nadzor i upravljanje nad svim integrisanim zaštitnim sistemima zaštite putem jedinstvenog interface-a. Njegova svrha je da osigura koordiniranu i efikasnu zaštitu većih poslovnih, trgovačkih, hotelskih i industrijskih objekata ili kompleksa objekata koji se, zbog svoje velike površine i izloženosti većim rizicima za ljude i imovinu, štite sa više različitih sistema. Omogućena je i integracija BMS sistema.

Prednosti integracije putem ABsistemDCi softvera

Integracija opreme različitih proizvođača
ABsistemDCi rešava problem neusklađenih digitalnih protokola komunikacije različitih proizvođača oprema i omogućava povezivanje opreme proizvođača koji ustupe svoje digitalne protokole.

Modularni koncept
Korisnik bira koje module želi da implementira. Licenciranje je tome prilagođeno, i  korisnik plaća samo one funkcije koje su mu potrebne.

Integrisani sistemi ostaju anonimni
Integracija putem ABsistemDCi softvera funkcioniše kao nadgradnja, a svaki pojedini sistem funkcioniše autonomno. Rizične aplikacije se izvode sa redundancijom.

Grafičke mape osiguravaju preglednost
Na grafičkim mapama nadziranog prostora se postavljaju dinamički simboli svih relevantnih elemenata sistema. Softver signalizira njihov status i omogućava upravljanje putem istih dinamičkih simbola.

Jednostavno upravljanje integrisanim sistemima
Elementima sistema se upravlja putem grafičkih objekata na ekranu. Operater može pokrenuti sliku sa neke kamere, uključiti protivprovalu ili omogućiti pristup štićenom prostoru.

Praćenje i arhiviranje događaja na jednom mestu
Svi događaji i akcije korisnika se prate i arhiviraju na jednom mestu i u jednom formatu. Za to softver koristi razne varijante Microsoft SQL Server baze podataka.

Integracija zaštitnih i ostalih tehničkih sistema
Integracijom ostalih sistema na objektu (klimatizacija, ventilacija, rasveta, liftovi) se povećava sigurnost objekta (npr. blokiranje korišćenja lifta u slučaju požarnog alarma), olakšava upravljanje, i štedi energiju.

Proaktivno održavanje
Softver signalizira i informacije o ispravnosti ili kvaru uređaja što je važno za organizaciju popravka pre nego sistem bude izvan funkcije, a objekat nezaštićen.

Rad u Windows okruženju
Softver radi na „Client – server“ principu gde server prima i analizira događaje sa sistema, a klijent upravlja sistemom putem Windows aplikacije.

Modularan koncept softvera

Korisnici ABsistemDCi softvera biraju module koje žele da implementiraju. Tome je prilagođeno i licenciranje pa se plaćaju samo potrebne funkcije. Osnovni moduli obuhvataju sisteme koji se najčešće integrišu.

Osnovni moduli

 • Dojava požara
 • Dojava gasa
 • Javni (PA) i evakuacijski (EVAC) razglas
 • Panik rasveta
 • Videonadzor
 • Protivprovala, protivprepad i spoljna zaštita
 • Kontrola pristupa
 • Zauzetost parking mesta

Dodatni moduli

 • Automatske reakcije
  Automatizovane reakcije softvera pokreće događaj na bilo kojem od integrisanih sistema prema unapred definisanim procedurama. Primeri su otključavanje svih vrata u slučaju požara ili otključavanje prostora na osnovu dozvole iz kontrolne sobe.
 • Video verifikacija
  Modul omogućava da se na ekranu operatera automatski podigne slika sa kamere koja pokriva područje u kojem je generisan alarm.