Izaberite stranicu
Softver za integraciju sistema zaštite – ABsistemDCi

ABsistemDCi softver za integraciju sistema na objektu

ABsistemDCi je programski paket koji omogućava nadzor i upravljanje nad svim integrisanim sistemima zaštite putem jedinstvenog sučelja. Svrha mu je osigurati koordiniranu i efikasnu zaštitu većih poslovnih, trgovinskih, hotelskih i industrijskih objekata ili kompleksa objekata koji se, zbog svoje velike površine i izloženosti većim rizicima za ljude i imovinu, štite s više različitih sistema. Omogućena je i integracija BMS sistema.

U Alarm automatici je razvijena i serija ABsistem softvera za inteligentno upravljanje i kontrolu kojima se sistem integrirani putem ABsistemDCi softvera integriraju u informacijsko – komunikacijsku strukturu koju korisnici koriste za vođenje poslovanja.

Modularan koncept softvera

Korisnici ABsistemDCi softvera biraju module koje žele implementirati. Tome je prilagođeno i licenciranje pa se plaćaju samo potrebne funkcije. Osnovni moduli obuhvaćaju sisteme koji se najčešće integriraju. Lista proizvođača čija oprema se može integrirati putem ABsistemDCi softvera nama ograničenja i neprestano se dopunjava novim proizvođačima.

 

 

Prednosti integracije putem ABsistemDCi softvera

Integracija opreme različitih proizvođača
ABsistemDCi rešava problem neusklađenih digitalnih protokola komunikacije različitih proizvođača oprema i omogućava povezivanje opreme proizvođača koji ustupe svoje digitalne protokole.

Modularni koncept
Korisnik bira koje module želi da implementira. Licenciranje je tome prilagođeno, i  korisnik plaća samo one funkcije koje su mu potrebne.

Integrisani sistemi ostaju anonimni
Integracija putem ABsistemDCi softvera funkcioniše kao nadgradnja, a svaki pojedini sistem funkcioniše autonomno. Rizične aplikacije se izvode sa redundancijom.

Grafičke mape osiguravaju preglednost
Na grafičkim mapama nadziranog prostora se postavljaju dinamički simboli svih relevantnih elemenata sistema. Softver signalizira njihov status i omogućava upravljanje putem istih dinamičkih simbola.

Jednostavno upravljanje integrisanim sistemima
Elementima sistema se upravlja putem grafičkih objekata na ekranu. Operater može pokrenuti sliku sa neke kamere, uključiti protivprovalu ili omogućiti pristup štićenom prostoru.

Praćenje i arhiviranje događaja na jednom mestu
Svi događaji i akcije korisnika se prate i arhiviraju na jednom mestu i u jednom formatu. Za to softver koristi razne varijante Microsoft SQL Server baze podataka.

Integracija zaštitnih i ostalih tehničkih sistema
Integracijom ostalih sistema na objektu (klimatizacija, ventilacija, rasveta, liftovi) se povećava sigurnost objekta (npr. blokiranje korišćenja lifta u slučaju požarnog alarma), olakšava upravljanje, i štedi energiju.

Proaktivno održavanje
Softver signalizira i informacije o ispravnosti ili kvaru uređaja što je važno za organizaciju popravka pre nego sistem bude izvan funkcije, a objekat nezaštićen.

Rad u Windows okruženju
Softver radi na „Client – server“ principu gde server prima i analizira događaje sa sistema, a klijent upravlja sistemom putem Windows aplikacije.