Izaberite stranicu
ALEX mobilna aplikacija za potvrdu intervencije FTO službe

Kada korisnik na svoj mobilni uređaj primi signal alarma sa zaštitnog sistema, putem ALEX aplikacije može potvrditi ili odbiti intervenciju FTO službe. Tako se osigurava intervencija kada je to zaista potrebno a izbegavaju nepotrebne intervencije i štedi novac. Sam postupak notifikacije je veoma jednostavan i intuitivan.