Изберете страница
Мобилно приложение ALEX за потвърждение за намеса на охраната

Когато потребителят получи сигнал за аларма от системата за сигурност на своето мобилно устройство, той може да потвърди или отмени намесата на охраната чрез приложението ALEX. Това гарантира намеса за сигурност, когато такава е наистина необходима, като същевременно се избягват ненужни намеси и се спестяват пари. Самият процес на уведомяване е изключително прост и интуитивен.