Изберете страница
Търговски молове

Електронно наблюдение на стоки (EAS)

EAS е най-ефективната система за предотвратяване на кражби от магазини. Тя дава възможност за незабавно извеждане на дисплея на стоковите наличности в услуга на клиентите, без да е необходимо увеличаване на броя на продавачите. Използва се и за по-ефективно управление на дейностите в сферата на търговията на дребно.

Интегриране на IP видео с POS касови апарати

Видеото се търси по ключови думи (дата, артикул, сума, продавач) и информация за транзакции с карта. То позволява автоматично генериране на аларми в случай на отхвърлени транзакции, показване на данни от POS терминали на няколко места и експортиране или архивиране на видеоклипове или оспорвани записи на транзакции.

Броене на хора

Параметрите за броене на хора (входове, изходи, посока на движение) са важни за бизнес анализи, регулират се лесно чрез използване на IP видео и софтуера ABsistemCounter. Мобилните решения се използват за епизодични разпродажби и открити пространства.

Камери тип рибешко око, таблици за потребителската активност, записи на лицево ниво

Камерите тип „рибешко око“ заменят няколко камери за разширяване на зоната на наблюдение, без да се губят детайлите на изображението. Те се използват и за анализ на таблиците за потребителската активност, които онагледяват поведението на клиентите във вътрешността на магазините. За наблюдение на рафтовете със стоки се използват специални камери, които извършват запис на нивото на лицето.

Системите за безопасност са задължителни

Чрез системите за безопасност се гарантира бързо оповестяване и безопасна евакуация в случай на пожар. Те могат да допринесат за намаляване на общите инвестиции за мерки за защита на строителните конструкции от пожар, при което, новите технологии дават възможност за работа в мрежа от контролни панели, съвместяване на детектори от различни производители или достъп чрез Интернет.

Интеграция и централизация на системите на място

Интегрирането на софтуера на системите за техническа сигурност в обектите позволява лесно наблюдение, управление и централизиране на сигнали от дислоцирани обекти. Решението може да се разшири в смисъл на добавяне на съоръжения, последващо интегриране на различни технически системи (например климатизация) и нови функции (напр. управление на рампи за паркиране).

Документиране на приложените мерки за сигурност

Оценката на уязвимостта на сигурността и проектът за техническа сигурност са основата за по-нататъшни надстройки и поддръжка на системата. Документацията включва също сертификати за оборудване, както и записи и работни поръчки, свързани с ремонтите и сервизното обслужване.

Поддръжка и централен технически мониторинг (CTM)

Дистанционното наблюдение на правилната работа и стабилността на системите за сигурност чрез CTM услуга позволява бързо отстраняване на всички открити нередности. Техническата поддръжка и организацията на ремонтите се осигуряват от екипа за поддръжка.

iDEA Solution
Blank