Изберете страница
Интегратори на системите

Оборудване и техническа документация

Цялото оборудване за безопасност и сигурност в портфолиото на Alarm automatika отговаря на приложимите стандарти и разпоредби и е придружено от цялата необходима техническа документация и сертификати.

Проектна и техническа поддръжка

Услугите за проектна и техническа поддръжка включват подготовка на проектна и тръжна документация, консултации, кореспонденция със заинтересованите страни по проекта, приемане/предаване и друга необходима подготовка на документацията.

Програмиране и въвеждане в експлоатация на системите

Професионалното програмиране и пускане в експлоатация на системите решават проблеми, които могат да възникнат поради повреди, свързани с телефонната и електрическата инсталация, свързването на устройствата и дефинирането на зоните.

Интегриране на системите на място

Професионално извършеното интегриране на системите на място гарантира, че инвеститорът ще получи функционално решение, което му позволява да контролира и управлява цялостния обект.

Обучение и сертифициране

Обучение и семинари се организират редовно. Фирмите партньори могат да получават различни сертификати, които доказват способността и компетентността им за работа с конкретната гама продукти.