Изберете страница
Интегратори на системите

Oprema i tehnička dokumentacija

Cjelokupna safety i security oprema u ponudi Alarm automatike je u skladu s važećim normama i propisima. Popraćena je svom potrebnom tehničkom dokumentacijom i certifikatima.

Projektna i tehnička podrška

Usluge projektne i tehničke podrške obuhvaćaju pripremu projektne i natječajne dokumentacije, konzultacije, korespondenciju sa sudionicima projekta, pripremu primopredajne i ostale potrebne dokumentacije.

Programiranje i puštanje sustava u rad

Stručno programiranje i puštanje sustava u rad rješava probleme do kojih može doći uslijed ranijih propusta vezanih za telefonsku i elektro instalaciju, spajanje uređaja i definiranje zona.

Integracija sustava na objektu

Stručno obavljena integracija sustava na objektu jamči da će investitoru biti isporučeno funkcionalno rješenje. Implementacija ABsistemDCi softvera za integraciju tehničkih sustava na objektu kao i nekog od specijalističkih softvera iz serije ABsistem omogućuje jednostavnije upravljanje nad integriranim sustavima.

Edukacija i certificiranje

Osposobljavanje za rad sa sustavima u ponudi se redovito organiziraju. Partnerske tvrtke mogu steći certifikate kojima dokazuju osposobljenost za rad sa nekom grupom proizvoda.

Katalog opreme i sustava u ponudi

Ponuda safety i security sustava je sistematizirana u iDEA Project katalogu Alarm automatike koji se ažurira svake godine. Obuhvaćena je oprema za koju su već razvijeni komunikacijski moduli i integracijska rješenja.

Informiranje o specifičnim rješenjima dojave požara i integracije

Kroz periodične newslettere pretplatnike informiramo o novim tehnologijama i rješenjima s područja zaštite te o specifičnostima realiziranih projekata.