Изберете страница
Електромонтажници

Оборудване и техническа документация

Цялото оборудване за безопасност в портфолиото на Alarm automatika отговаря на приложимите стандарти и разпоредби и е придружено от цялата необходима техническа документация и сертификати.

Управление на проекти

В Alarm automatika работят хора, специализирани в управлението на проекти. Те участват в координацията, изготвят документация, приемат/предават и се грижат за спазването на всички срокове.

Системно програмиране и въвеждане в експлоатация

Професионалното системно програмиране и пускане в експлоатация решават проблеми, които могат да възникнат поради повреди, свързани с телефонна и електрическа инсталация, свързване на устройства и дефиниране на зони.

Интегриране на системите на място

Професионално извършеното интегриране на системите на място гарантира, че инвеститорът ще получи функционално решение, което му позволява да контролира и управлява цялостния обект.

Подходящо обучение за окабеляване и монтаж

За електромонтажниците се организират семинари и уеб семинари за правилно окабеляване на системите за безопасност и сигурност. Възможно е и вътрешно организиране  на подобни мероприятия.

Каталог на пълната гама на предлаганото оборудване и системи

Портфолиото от системи за безопасност и сигурност на Alarm automatika е интегрирано и подробно представено в каталога „iDEA Project“, който се актуализира ежегодно. Каталогът включва продукти, за които вече са разработени комуникационни модули и решения за интегриране.

Конкретно информиране за решенията за пожароизвестяване и интегриране

Чрез периодични бюлетини информираме абонатите за нови технологии и решения в областта на сигурността, както и за уникалните характеристики на реализираните проекти.