Изберете страница
Висок професионализъм във всички фази от реализирането на проектите

Подкрепа за проектиране и проекти

За партньори, за които сигурността не е първа специалност, са предназначени услуги по изготвяне на проектна и тръжна документация и технически консултации.

Управление на проекти

Управлението на проекти включва участие в координирането, планирането по време, организацията на подизпълнители и всички дейности по приемане/предаване.

Програмиране и интегриране на системите

Alarm automatika предоставя услуга за програмиране на оборудване, на място или с предварително доставяне, интегриране на различни системи, както и интегриране в софтуера ABsistemDCi.

Пускане в експлоатация на системата

Пускането в експлоатация на професионални системи решава проблеми, причинени от предходни повреди, свързани с телефонната и електрическата инсталация, свързването на устройствата, определянето на охранявани зони и комуникацията между устройствата.

Сертифициране на партньорски компании

За да се гарантира качеството на инсталирането за партньорите по проекта се организират семинари и обучения по работа с оборудването, системите и софтуера. Сертификатът, доказващ компетентността, трябва периодично да се подновява.

Каталог на проекти и B2B платформа

Каталогът на проектите на iDEA включва системи, услуги и софтуер, необходими за създаването на интегрирано решение за сигурност. Наличните системи на водещи производители в света са на разположение и са съвместими и могат да бъдат интегрирани.