Изберете страница
Системи за отвеждане на дим и топлина и вентилационни системи

Модулни и компактни системи за отвеждане на дим и топлина и вентилация Geze

Широка гама от системи за отвеждане на дим и топлина Geze и системи за вентилация позволяват адаптиране към всяко приложение. Модулните решения се използват за по-големи помещения, а компактните – за по-малки. Всички контролни панели отговарят на стандарта EN 12101.

Електромотори Geze

Могат да бъдат избрани различни видове електромотори – с шпиндел, верига, вградени, със заключване, за врати.

Geze – мрежово решение и решение за управление на пожарния сектор

Контролният блок включва визуализация и може да се използва за управление и наблюдение на оборудването. Той е съвместим със стандарта BACnet ISO16484-5. Това позволява наблюдение, управление и визуализация на различни елементи на системата (вентилационни мотори, автоматични врати, евакуационни терминали, димоотводи).

Hautau – модулни и компактни блокове за управление изпускането на дим и топлина

В зависимост от вида на приложението може да се избере модулно или компактно решение на системата за изпускане на дим и топлина Hautau. Контролните панели отговарят на стандарта EN 12101.

Електромотори и аксесоари Hautau

Може да се избира различен тип електромотор – с шпиндел, верига, вграден, със заключване, за врати.