Izaberite stranicu
Odvođenje dima i toplote i upravljanje požarnim sektorima

Geze modularne i kompaktne centrale za odvođenje dima i toplote

Prilagođavanje aplikaciji omogućava širok raspon Geze centrala za odvođenje dima i toplote. Za veće aplikacije se koriste modularna rešenja, a za manje kompaktna. Centrale su usklađene sa EN 12101 normom.

Geze elektromotori

Može da se bira između različitih tipova elektromotora – vretenasti, lančani, ugradni, sa zaključavanjem, za vrata.

Geze rešenje umrežavanja i upravljanja požarnim sektorima

Upravljačka jedinica sa vizualizacijom i mogućnošću upravljanja i nadzora opreme je usklađena sa BACnet standardom ISO16484-5. To omogućava nadzor, upravljanje i vizualizaciju raznih elemenata sistema (motora za provetravanje, automatskih vrata, evakuacijskih terminala, sistema odimljavanja).

Hautau modularne i kompaktne centrale za odvođenje dima i toplote

Zavisno od tipa aplikacije, moguć je izbor modularnog ili kompaktnog rešenja Hautau sistema za odvođenje dima i toplote. Centrale su usklađene sa EN 12101 normom.

Hautau elektromotori i dodatna opreme

Može da se bira između različitih tipova elektromotora – vretenasti, lančani, ugradni, sa zaključavanjem, za vrata.

ABsistemDCi softver za integraciju

Sistemi za odvođenje dima i toplote mogu da se povežu sa ABsistemDCi softverom za integraciju koji omogućuje da se sa safety, security i BMS sistemima na objektu upravlja pomoću jedinstvenog interface-a.