Izaberite stranicu
Po meri korisnika

Paketi prilagođeni potrebama korisnika

Korisnički paketi se formiraju zavisno od veličine sistema i odabranih usluga pa svaki korisnik može da odabere paket koji je primeren trenutnim potrebama i može ga vremenom menjati. Sistemi su po veličini kategorizovani u četiri grupe:

  • mikro (do 16 elemenata)
  • mali (16 do 64 elementa)
  • srednji (64 do 256 elemenata)
  • veliki (više od 256 elemenata).

Dostupna su i četiri nivoa usluge – od jednostavne dojave alarma na mobilni uređaj do intervencije dojavnog centra po potvrdi korisnika.

Dojava alarma na mobilni telefon

Kako bi korisnik odmah znao da se u štićenom prostoru događa nešto neobično, omogućena je usluga automatskog slanja signala alarma sa sigurnosnog sistema na mobilni uređaj.

Servis uređaja

Korisnicima usluge servisa je osiguran redovan servis i servis na poziv u slučaju potrebe kojima se značajno povećava pouzdanost i životni vek sigurnosnih sistema.

Monitoring sistema

Monitoring sistema podrazumeva kontinuirani nadzor nad njegovom tehničkom ispravnošću. Time je omogućeno da se kvarovi na sistemu (gubitak napajanja ili komunikacije, niski napon baterija, greške u zonama i sl.) odmah otkriju i otklone.

Intervencija službe FTO

Kada primi alarmnu dojavu na mobilni uređaj, korisnik putem aplikacije bira da li želi ili ne želi da se interventna ekipa uputi u štićeni prostor i interveniše.