Select Page
Po mjeri korisnika

Paketi prilagođeni potrebama korisnika

Korisnički paketi se formiraju ovisno o veličini sistema i odabranim uslugama pa svaki korisnik može odabrati paket koji je primjeren trenutnim potrebama te ga s vremenom mijenjati.

Sistemi su po veličini kategorizirani u četiri grupe:

  • mikro (do 16 elemenata)
  • mali (16 do 64 elementa)
  • srednji (64 do 256 elemenata)
  • veliki (više od 256 elemenata).

Dostupna su i četiri nivoa usluge – od jednostavne dojave alarma na mobilni uređaj do zaštitarske intervencije po potvrdi korisnika.

Dojava alarma na mobitel

Kako bi korisnik odmah znao da se u štićenom prostoru događa nešto neobično, omogućena je usluga automatskog slanja signala alarma sa zaštitnog sistema na mobilni uređaj.

Servis uređaja

Korisnicima usluge servisa je osiguran redovan servis i servis na poziv u slučaju potrebe kojima se značajno povećava pouzdanost i životni vijek zaštitnih sistema.

Monitoring sistema

Monitoring sistema podrazumijeva kontinuirani nadzor nad njegovom tehničkom ispravnošću. Time je omogućeno da se kvarovi na sistemu (gubitak napajanja ili komunikacije, niski napon baterija, greške u zonama i sl.) odmah otkriju i otklone.

Zaštitarska intervencija

Kada primi alarmnu dojavu na mobilni uređaj, korisnik putem aplikacije bira da li želi ili ne želi da se zaštitari upute u štićeni prostor i intervenišu.