Select Page
ALEX mobilna aplikacija za potvrdu zaštitarske intervencije
Kada korisnik na svoj mobilni uređaj primi signal alarma sa zaštitnog sistema, putem ALEX aplikacije može potvrditi ili odbiti zaštitarsku intervenciju. Tako se osigurava zaštitarska intervencija kada je to uistinu potrebno a izbjegavaju nepotrebne intervencije i štedi novac. Sam postupak notifikacije je jako jednostavan i intuitivan.