Select Page

Pravila privatnosti

Obveza na povjerljivost podataka

Tvrtki Alarm automatika d.o.o. je važna zaštita sigurnosti i privatnosti osobnih podataka; stoga svoje poslovanje vodi u skladu s važećim zakonima o zaštiti i sigurnosti podataka.

U nastavku navodimo koje podatke Alarm automatika d.o.o. može prikupljati, kako upotrebljava i čuva te podatke i kome ih može ustupati.

Osobni podaci

Alarm automatika d.o.o. neće prikupljati nikakve osobne podatke putem svojih mrežnih stranica (npr. vaše ime, adresu, telefonski broj ili elektroničku adresu), osim ako ih dobrovoljno date (npr. prijavom, anketom), ako date svoju suglasnost ili ako tako dopuštaju važeći zakoni i propisi za zaštitu osobnih podataka.

Svrha

Ustupanjem svojih osobnih podataka suglasni ste da ih upotrebljavamo za odgovor na vaš upit, obradu narudžbe ili ustupanje pristupa posebnim informacijama ili ponudama. Nadalje, kako bismo uspostavili odnos s vama kao korisnikom:

  • možemo pohraniti i obrađivati osobne podatke za bolje razumijevanje vaših poslovnih potreba i pronalaženje načina za unapređenje naših proizvoda i usluga;
  • možemo upotrebljavati osobne podatke kako bismo vam se obratili u vezi s ponudom Alarm automatika d.o.o. radi pružanja podrške vašim poslovnim potrebama ili
  • za provođenje online ankete koja bi nam pomogla u boljem razumijevanju potreba kupaca.

Ako ne želite da se vaši osobni podaci upotrebljavaju za podršku odnosa s kupcima (osobito za izravni marketing ili istraživanje tržišta), poštovat ćemo vaš izbor. Vaše osobne podatke ne prodajemo ni ne plasiramo na tržište trećim osobama.

Ograničenje svrhe

Alarm automatika d.o.o. će skupljati, upotrebljavati ili objavljivati osobne podatke koje date samo za potrebe s kojima ste vi upoznati, osim ako je ta objava:

  • uporaba osobnih podataka u drugu svrhu koja je izravno vezana uz izvornu svrhu za koje su osobni podaci i prikupljani,
  • potrebna za pripremu, pregovaranje i ispunjavanje ugovora s vama,
  • obvezna prema zakonu ili ako tako zahtijevaju mjerodavna državna ili pravosudna tijela,
  • potrebna za vođenje sudskog ili drugog postupka
  • te je potrebna za sprečavanje prijevare ili drugih nelegalnih radnji na informacijsko-tehnološki sustav Alarm automatike d.o.o.

Podaci o komunikaciji ili podaci o uporabi

Uporabom telekomunikacijskih usluga za pristup mrežnim stranicama vaši podaci o komunikaciji (npr. IP adresa) ili podaci o uporabi (npr. informacije o početku, kraju i opsegu svakog pristupa i informacije o telekomunikacijskim uslugama kojima ste pristupili) tehnički su generirani i mogli bi se potencijalno odnositi na osobne podatke. Ako postoji nužna potreba, vaši podaci o komunikaciji ili uporabi skupljat će se, obrađivati i koristiti u skladu s važećim pravnim okvirom vezano uz zaštitu i sigurnost podataka.

Neosobni podaci koji se prikupljaju automatski

Kada pristupite našim mrežnim stranicama, mi automatski možemo (tj. ne putem prijave) prikupiti neosobne podatke (npr. vrstu internetskog preglednika i operativnog sustava kojim se služite, naziv domene mrežnih stranica s kojih pristupate, broj posjeta, prosječno vrijeme provedeno na stranicama, pregledane stranice). Te podatke možemo upotrebljavati i razmjenjivati kako bismo pratili posjećenost svojih mrežnih stranica i unaprijedili njihov rad ili sadržaj.

Cookies tzv. kolačići – informacije koje se automatski pohranjuju na vaše računalo

Kada pogledate neku našu mrežnu stranicu, mi možemo pohraniti neke podatke na vaše računalo u obliku kolačića kako bismo automatski prepoznali vaše računalo kod sljedećeg posjeta. Kolačići nam mogu pomoći na razne načine, primjerice da mrežne stranice bolje prilagodimo vašim interesima ili da pohranimo vašu zaporku kako je ne biste trebali svaki put unositi. Ako ne želite primati kolačiće, u postavkama svojeg internetskog preglednika trebate namjestiti brisanje kolačića s tvrdog diska računala, blokadu svih kolačića ili primanje upozorenja prije pohranjivanja kolačića.

Sigurnost

Za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa tvrtka Alarm automatika d.o.o. poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti.

Poveznice na druge mrežne stranice

Alarm automatika d.o.o. mrežne stranice sadrže poveznice na druge mrežne stranice i nije odgovorna za praksu vezanu uz privatnost ili sadržaj drugih mrežnih stranica.

Pitanja i komentari

Alarm automatika d.o.o. će odgovoriti na razumne zahtjeve za pregled osobnih podataka i za ispravak, dopunu ili brisanje netočnih podataka. Redovito provjeravajte ovu stranicu kako biste imali sve ažurne informacije.

Registracija korisnika

Registracijom, korisnik daje osobnu suglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih podataka. Registrirati se može samo punoljetna osoba.

Suglasnost

Korisnik odabirom opcije „Suglasan sam s pravilima korištenja“ prilikom registracije daje osobnu suglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući (ali bez ograničavanja na):

  • suglasnost da Alarm automatika d.o.o. može sukladno odredbama propisa koje uređuju zaštitu osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te unapređenja usluga. Alarm automatika d.o.o. navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Alarm automatike d.o.o. te sprječavanja eventualnih zloporaba;
  • potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Alarm automatike d.o.o. koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika; suglasnost da mu se Alarm automatika d.o.o. može obraćati pismenim putem, telefonski, SMS-om i/ili elektroničkom poštom, te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi; davanje podataka trećim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha.

Voditelj zbirke Vaših osobnih podataka je tvrtka Alarm automatika d.o.o. na adresi Dražice 123/c (Zamet), Rijeka.

Sukladno članku 7. Opće uredbe o zaštiti podataka Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Prije davanja privole, ispitanika se o tome obavješćuje. Povlačenje privole mora biti jednako jednostavno kao i njezino davanje.

Opoziv možete podnijeti osobno u uredima tvrtke Alarm automatika d.o.o., poštom na gore navedenu adresu ili e-poštom na adresu gdpr@alarmautomatika.com.

Nakon pažljivog čitanja i razumijevanja informacija u ovoj Izjavi, dopuštate da Alarm automatika d.o.o., kao Voditelj zbirke osobnih podataka i korisnik, obrađuje i koristi vaše osobne podatke prikupljene na ovim web stranicama radi omogućivanja pristupa i inicijativama koje se nude putem njih, radi istraživanja tržišta, slanja informacija, ponuda i reklamnih materijala o novim uslugama i/ili proizvodima dostupnima u Alarm automatici d.o.o.

Ovim putem izričito izjavljujete da imate više od 18 godina i da zakonski možete dati svoj pristanak, čime ujedno potvrđujete prihvaćanje Pravnih uvjeta korištenja sadržaja internetskih stranica Alarm automatike d.o.o. i Pravila privatnosti na internetskim stranicama Alarm automatike d.o.o. sa čijim ste sadržajem upoznati.