Select Page
Dojavni centri

ABsistemDC(NG) softver za centralizaciju signala alarma

ABsistemDC(NG) softver osigurava pouzdan prijem i obradu signala alarma u dojavnim centrima. Zbog mogućnosti prilagodbe potrebama korisnika i naprednih funkcionalnosti (videoverifikacija, višejezičnost, nadzor obilaska zaštitara), koristi ga većina dojavnih centara u regiji.

B2B online platforma

B2B online platforma dojavnim centrima olakšava pružanje usluge ugradnje tehničke zaštite. Postupci naručivanja i izrade ponuda su maksimalno pojednostavljeni, a sva potrebna dokumentacija je dostupna online, na svim uređajima i operativnim sistemima, 24/7/365.

Ažuriranje ABsistemDC(NG) softvera

Ažuriranje ABsistemDC(NG) softvera novim verzijama i funkcionalnostima se može provesti online ili u samom dojavnom centru. Modularni koncept omogućava dojavnim centrima da softver proširuju novim funkcijama kada se za njima ukaže potreba.

Edukacija operatera za rad s ABsistemDC(NG) softverom

Prilikom implementacije ABsistemDC(NG) softvera se provodi i edukacija operatera. Po potrebi se organizuje obuka za kasnije zaposlene operatere te u svrhu implementacije novih modula i funkcionalnosti.

Tehnička podrška

Službama tehničke zaštite koje djeluju unutar dojavnih centara je dostupna tehnička podrška za rad sa svim sistemima u ponudi Alarm automatike. Uz telefonsku i online podršku, organizuje se i podrška na objektima krajnjih korisnika.

Širok raspon sistema tehničke zaštite  baziranih na savremenim tehnologijama

Širok raspon uređaja i opreme dojavnim centrima garantuje da će na jednom mjestu naći sve što im je potrebno za uspostavu potpuno funkcionalnog sistema tehničke zaštite. Tehnički odjel testira pouzdanost opreme i funkcionalnost sistema pa se u prodaju stavljaju samo provjerena rješenja zaštite.  Ponuda se jednom godišnje sistematizuje u obliku štampanog iDEA Classic kataloga provjerenih rješenja zaštite.

Servis i zamjenska oprema

Kao proizvođač i ovlašteni distributer uređaja, Alarm automatika osigurava servis sve opreme u ponudi u i van garantnog roka. Servis se radi na temelju procjene trajanja i troška popravke, a osigurana je i zamjenska oprema kada je to potrebno.

Tehnička dokumentacija

Za svu opremu u ponudi je osigurana kompletna dokumentacija – o karakteristikama uređaja, certifikati proizvođača, izjave o sukladnosti te instalaterske i korisničke upute.