Vyberte stranu
Centrálna monitorovacia stanica (CMS)

Softvér ABsistemDC (NG) na centralizáciu poplachových signálov

Softvér ABsistemDC (NG) zabezpečuje spoľahlivý príjem a spracovanie poplachových signálov v monitorovacích staniciach. Používa ho väčšina CMS v regióne vďaka možnostiam prispôsobenia potrebám používateľov a pokročilým funkcionalitám (overovanie videom, viacjazyčnosť, dohľad bezpečnostnej služby).

B2B online platforma

B2B online platforma uľahčuje CMS poskytovanie služieb inštalácie technického zabezpečenia. Postupy objednávania a prípravy cenových ponúk sú naozaj zjednodušené a všetka potrebná dokumentácia je dostupná online na všetkých zariadeniach a operačných systémoch 24/7/365.

ABsistemDC (NG) software update

Aktualizácie softvéru ABsistemDC (NG) o nové verzie a funkcie je možné vykonávať online alebo v priestoroch CMS. Modulárna koncepcia umožňuje CMS aktualizovať softvér alebo ho aktualizovať o nové funkcie, okamžite, keď to bude potrebné.

Školenia operátorov pre prácu so softvérom ABsistemDC (NG).

Počas implementácie softvéru ABsistemDC (NG) prebieha aj školenie operátorov. V prípade potreby sa môže zorganizovať školenie pre nových zamestnancov a na implementáciu nových modulov a funkcií.

Technická Podpora

Operátori technickej bezpečnosti z CMS majú prístup ku kompletnej technickej podpore pre všetky systémy v ponuke Alarm automatizácie. Okrem telefonickej a online podpory môžu byť informáce aj v zariadeniach koncových používateľov.

Široká ponuka technických bezpečnostných systémov na báze moderných technológií

Jeden zdroj veľkej ponuky zabezpečovacích zariadení garantuje montážnikom, že na jednom mieste nájdu všetko, čo potrebujú na vytvorenie plne funkčného technického zabezpečovacieho systému. Technické oddelenie testuje spoľahlivosť zariadení a celkovú funkčnosť všetkých systémov, a preto sa na trh dostávajú len overené a spoľahlivé bezpečnostné riešenia. Kompletná ponuka je každoročne spracovaná vo forme katalógu osvedčených bezpečnostných riešení iDEA Classic.

Servis a výmena zariadení

Alarm automatika ako výrobca a autorizovaný distribútor zabezpečuje servis všetkých produktov v portfóliu v záručnej dobe aj mimo nej. Servis sa vykonáva na základe predpokladaného trvania a nákladov na opravy. Ak je to potrebné, môže byť inštalačnej firme poskytnutý náhradný produkt.

Technická a užívateľská dokumentácia

Ku všetkým ponúkaným produktom je poskytnutá kompletná dokumentácia – o ich vlastnostiach, certifikátoch výrobcu, vyhláseniach o zhode, montáži a návody pre koncového užívateľa.