Vyberte stranu
Nákupné centrá

Elektronický systém ochrany tovaru (EAS)

EAS je najúčinnejší systém v prevencii krádeží v obchodoch. Umožňuje vystavenie a okamžitú dostupnosť tovaru priamo zákazníkom, bez potreby zvyšovania počtu predajcov. Používa sa aj na efektívnejšie riadenie maloobchodných procesov.

Integrácia IP videa s POS pokladnicami

Video sa vyhľadáva podľa kľúčových slov (dátum, položka, suma, predajca) a informácií o transakcii kartou. Umožňuje automatické generovanie alarmov v prípade odmietnutých transakcií, zobrazenie údajov z POS terminálov na viacerých miestach a export alebo archiváciu videoklipu alebo sporných záznamov transakcií.

Počítanie zákazníkov a analýza obchodu

ABsistemSmartRetail umožňuje maloobchodníkom počítať zákazníkov, sledovať ich správanie v predajni (tepelné mapy) a zbierať na jednom mieste údaje o počte zákazníkov v súvislosti s marketingovými kampaňami, informácie o správaní zákazníkov v predajniach na rôznych miestach, analyzovať vzťah medzi počasím podmienky a správanie zákazníkov a kontrolovať davy..

Rybie oko, tepelné mapy, záznam na úrovni tváre

Kamery typu rybie oko nahrádzajú viacero kamier pre sledovanie väčšieho priestoru bez straty detailov obrazu. Používajú sa aj na analýzu tepelných máp správania zákazníkov v predajni . Na sledovanie regálov s tovarom sa používajú špeciálne kamery, ktoré snímajú na úrovni tváre.

Bezpečnostné systémy sú povinné

Bezpečnostné systémy zabezpečujú rýchle vyrozumenie a bezpečnú evakuáciu v prípade požiaru. Môžu znížiť celkové investície do stavebných protipožiarnych opatrení a nové technológie umožňujú zosieťovanie ústrední, kompatibilitu hlásičov od rôznych výrobcov či prístup cez internet.

Integrácia a centralizácia systémov na mieste

Softvérová integrácia technických bezpečnostných systémov na objekte umožňuje jednoduchšie monitorovanie, riadenie a centralizáciu signálov z dislokovaných objektov. Riešenie je rozšíriteľné o pridávanie zariadení, následnú integráciu rôznych technických systémov ( napr. klimatizácia) a nových funkcionalít (napr. ovládanie parkovacích rámp).

Dokumentácia aplikovaných bezpečnostných opatrení

Hodnotenie bezpečnostnej zraniteľnosti a projekt technickej bezpečnosti sú základom pre neskoršie aktualizácie a údržbu systému. Súčasťou dokumentácie sú aj certifikáty zariadení, ako aj záznamy a pracovné príkazy súvisiace s opravami a servisom.

Údržba a centrálne technické monitorovanie (CTM)

Diaľkové monitorovanie správnosti a stability bezpečnostných systémov prostredníctvom služby CTM umožňuje rýchle odstránenie všetkých zistených nezrovnalostí. Technickú podporu a organizáciu opráv zabezpečuje tím údržby.