Vyberte stranu
Inteligentné riadenie dopravy a parkovania

Video monitorovacia analýza premávky

Pokročilá dopravná analytika umožňuje detegovať situácie, ktoré nie sú na cestách bežné – jazda nesprávnym smerom, prekročenie rýchlosti, parkovanie vozidiel na zakázaných miestach, upozorňovanie na vozidlá, ktoré majú zakázaný pohyb na cestách alebo ktoré sú na ceste v nepovolený čas. S tým súvisí aj rozpoznávanie a zaznamenávanie poznávacích značiek vozidiel a spracovanie všetkých údajov vo video monitorovacom centre .

Manažment parkovania cez softvér ABsistemPark

ABsistemPark riadi kontrolu vjazdu vozidiel na parkoviská. Integruje LPR kamery, čítačky kontroly prístupu, interkomovú komunikáciu, softvér na správu recepcie a ďalší obchodný softvér. K dispozícii sú rôzne verzie s kategorizáciou vozidiel, poplatkami za parkovanie a indikáciou voľných parkovacích miest.