Vyberte stranu
Elektrotechnickí dizajnéri

Zariadenie a technická dokumentácia

Všetky bezpečnostné a zabezpečovacie zariadenia v portfóliu Alarm automatiky sú v súlade s platnými normami a predpismi a je k nim priložená aj všetka potrebná technická dokumentácia a certifikáty.

Dizajn a podpora projektu

Návrhom a projektovou podporou sa zaoberá celý tím certifikovaných inžinierov s dlhoročnými skúsenosťami s prácou so zabezpečovacími systémami.

Riešenia pre integráciu bezpečnostných systémov

Budúca potreba integrácie systémov predpokladá predvídanie niektorých špecifických riešení vo fáze návrhu. Za tento špecifický segment je zodpovedný tím dizajnérov s rozsiahlymi skúsenosťami s aplikáciou integrovaných riešení.

Semináre o bezpečnostných riešeniach

Seminars and conferences are the places for exchanging knowledge about recently applied security solutions in the various applications (hotels, retail chains, residential properties and large business or industrial premises), as well about new technologies and solutions that anticipate investor needs.

Katalóg kompletného sortimentu ponúkaných zariadení a systémov

Portfólio bezpečnostných a zabezpečovacích systémov Alarm automatiky je integrované a podrobne prezentované v katalógu „iDEA Project“. Katalóg obsahuje produkty, pre ktoré už boli vyvinuté komunikačné moduly a integračné riešenia. Ponuka je čiastočne dostupná vo forme BIM objektov.

Špecifické požiarne poplachové a integračné riešenia

Prostredníctvom pravidelných newsletterov informujeme predplatiteľov o nových technológiách a riešeniach v oblasti bezpečnosti a o unikátnostiach realizovaných projektov.