Изберете страница
Проектанти на електрооборудване

Оборудване и техническа документация

Цялото оборудване за безопасност в портфолиото на Alarm automatika отговаря на приложимите стандарти и разпоредби и е придружено от цялата необходима техническа документация и сертификати.

Подкрепа за проектирането и проектите

Целият екип от сертифицирани инженери, с дългогодишен опит в работата със системи за сигурност, се занимава с проектиране и обезпечаване на проекти.

Интегриране на място на решенията в системите за сигурност

Бъдещата нужда от интеграция на системите в обекта предполага предугаждане на някои специфични решения във фазата на проектирането. За този специфичен сегмент отговаря екип от проектанти с богат опит в приложението на интегрираните решения.

Семинари за запознаване с решения за сигурност и безопасност

Семинарите и конференциите са местата за обмен на знания за наскоро приложени решения за сигурност в различни приложения (хотели, търговски вериги, жилищни имоти и големи бизнес или индустриални обекти), както и за нови технологии и решения, които предугаждат нуждите на инвеститорите.

Каталог на пълната гама от предлагано оборудване и системи

Портфолиото на системите за безопасност и сигурност на Alarm automatika е интегрирано и подробно представено в каталога „iDEA Project“. Каталогът включва продукти, за които вече са разработени комуникационни модули и интеграционни решения. Офертата е частично достъпна под формата на BIM обекти.

Информиране за конкретни решения за интеграция и пожароизвестяване

Чрез периодични бюлетини информираме абонатите за нови технологии и решения в областта на сигурността, както и за уникалните характеристики на реализираните проекти.