Изберете страница
Индустрия и големи инфраструктурни обекти

Специално проектирано и сертифицирано оборудване

Цялото оборудване, използвано в промишлени и големи инфраструктурни обекти, трябва да бъде подходящо за работа в тежки условия и на открито. За някои приложения трябва, също така, да има конкретни сертификати.

Контрол на достъпа на автомобили с паркинг бариери и анти-терористични бариери

В допълнение към общите бариери, има механични бариери с различни нива на непробиваемост и дизайн (фиксирани, повдигащи се, плъзгащи се, за възспиране на терористични атаки), които се използват в приложения, съпроводени с висок риск, за да възпрепятстват неоторизираните опити за влизане на превозни средства в защитените периметри.

Защита на периметъра

Използват се детектори на вибрации, монтирани на огради, средства за анализ на видеосъдържанието или оптични кабели, заровени в земята или поставяни над охраняеми обекти, за защита на големи пространства и отдалечени периметри.

Термокамери

С термични камери се наблюдават големи открити и слабо осветени пространства. Те се използват за наблюдение на очертанията (откриване на движение по протежението на дългите разстояния през нощта) или технологично наблюдение на топлоелектрическите централи (засичат повишаване на температурата).

Специални методи за откриване на пожар (аспирация, OSID)

Специалните методи за откриване на пожар като аспирация (вземане на проби от въздуха) или OSID бариери за големи пространства се използват в заводи и складове, поради наличието на голям брой твърди частици в тяхната атмосфера.

Документиране на приложените мерки за сигурност

Оценката на уязвимостта в контекста на сигурността и проектът за техническа сигурност са основа за по-нататъшни надстройки и поддръжка на системата. Документацията включва също така сертификати за оборудването, както и записи и работни поръчки, свързани с ремонтите и обслужването.

Поддръжка и централен технически мониторинг (CTM)

Дистанционното наблюдение на правилната работа и стабилността на системите за сигурност чрез CTM услуга позволява бързо отстраняване на всички открити нередности. Техническата поддръжка и организацията на ремонтите се осигуряват от екипа за поддръжка.

iDEA Solution
Blank