Изберете страница
Пожаро- и газо-известителни алармени системи

Пожаро- и газо-известителни системи Inim

Конвенционалните пожароизвестителни и газоизвестителни алармени системи обикновено се използват за защита на помещенията, когато информацията за зоната, в която е възникнала аларма, е достатъчна. Конвенционалният контролен панел Inim има 4 зони, разширяеми до 20 или 36 зони, с широка гама от детектори и допълнителни модули.

Inim адресируеми пожаро- и газо-известителни системи

Адресируемите пожароизвестителни и газоизвестителни алармени системи предоставят информация за точния детектор, който е бил задействан и следователно – използван за защита на по-големи помещения. Може да се заявява широка гама от контролни панели, детектори, сигнални устройства и инструменти за системно програмиране.