Изберете страница
Пожарогасителни системи

Управление на пожарогасителните системи чрез пожароизвестителните табла Inim

Системите за гасене на пожар могат да се управляват чрез пожароизвестителните табла Inim. Процесът се контролира от отделен модул, който в зависимост от вида на пожароизвестителното табло, може да бъде предварително инсталиран върху контролния панел или добавен по-късно.