Select Page
Sistem gašenja požara

Upravljanje s sistemi za gašenje požara z Inim požarno centralo

Sistemi za gašenje se lahko opravljajo preko Inim požarnih central. Proces se kontrolira preko ločenega modula, ki je odvisno od vrste požarne centrale – lahko že v naprej vključen v centrali ali pa se kasneje doda.

Programska oprema ABsistemDCi za integracijo

Sistemi za gašenje požara se lahko povežejo s programsko opremo ABsistemDCi za povezovanje, ki omogoča, da se z varnostnimi in BMS sistemi upravlja preko enega vmesnika.