Select Page

Impressum

Glavni štab

Alarm automatika d.o.o.
Dražice 123c (Zamet)
51000 Rijeka

OIB: 30532290707

Ljubljana

Alarm automatika d.o.o.
Letališka cesta 32
1000 Ljubljana
Slovenija

Matična št.: 5935245000
ID za DDV: SI28946677
Šifra dejavnosti: 70.220

Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, številka vložka 1/27518/00 z dne 06.03.1996, osnovni kapital
208.763,00 EUR.

Transakcijski račun pri NLB d.d. Ljubljana: SI56 0208 5001 1176 026
BANK DETAILS: Nova Ljubljanska banka d.d., ljubljana, Trg republike 2, SI-1520 ljubljana, Slovenija
SWIFT BIC: LJBASI2X IBAN: SI56 0208 5001 1176 026 v korist: ALARM AUTOMATIKA d.o.o., Letališka cesta 32, SI-1000 ljubljana