Select Page
Po meri uporabnika

Paketi prilagojeni potrebam uporabnika

Uporabniški paketi so formirani glede na velikost sistema in izbranimi storitvami, ki jih želi uporabnik izbrati, glede na to kaj je primerno na njegove trenutne potrebe, lahko pa se s časom prilagodi.

Sistemi so v večini primerov razdeljeni v štiri skupine:

  • mikro (do 16 elementov)
  • majhen (16 do 64 elementov)
  • srednji (64 do 256 elementov)
  • veliki (več kot 256 elementov).

Dostopne so tudi različne storitve – od enostavnega sporočanja alarma na mobilni telefon do varnostne intervencije po potrditvi uporabnika.

Javljanje alarma na mobilni telefon

V kolikor bi želel uporabnik takoj vedeti kaj se dogaja v zaščitenem prostoru, mu je omogočena storitev avtomatskega pošiljanja alarmnih signalov iz zaščitenega objekta na mobilni telefon.

Servis naprav

Uporabnikom je mogoče zagotoviti redne servise ali pa servise na klic, s katerimi se poveča življenjska doba zaščitnih sistemov.

Nadzor sistema

Nadzor sistema pomeni stalen nadzor nad njegovim tehničnim delovanjem. To omogoča, da v kolikor pride do okvare sistema (izguba napajanja ali komunikacije, nizka napetost baterije, napaka v conah), se ta takoj odkrije.

Intervencija

Kadar se sprejme obvestilo na mobilni telefon lahko uporabnik izbere, če želi intervencijo na objektu ali ne.