Select Page
Napredna kontrola pristopa

Identifikacija s prstnimi odtisi

Identifikacija s prstnimi odtisi je najbolj uporabljena metoda, biometrične kontrole pristopa, zaradi njene enostavnosti in hitre identifikacije osebe. Uporablja se v prostorih, kjer je pomembno natančno določiti identiteto osebe, ki vstopa v varovano področje.

Prepoznava obrazov

Prepoznava obraza z IP video nadzorom je uporabljena za kontrolo pristopa v prostore, ki so visoko varovani. Sistem zajame sliko osebe, ki jo shrani v podatkovno bazo obrazov oseb, ki jim je dostop dovoljen. Takšen način tudi onemogoča zlorabo ID kartic.

Centralizirana kontrola pristopa ter evidenca delovnega časa

Kontrola pristopa in evidenca delovnega časa, ki temelji na IP tehnologiji, omogoča centralizirano opravljanje s sistemi iz dislociranih objektov. Dodajanje uporabnikov in določanje pravic (stopnja dostopa), se izvaja oddaljeno, celotni skupni nabor delovnih ur pa je shranjen centralizirano. To bistveno pospeši administrativne naloge, kot je kalkulacija plač.

Ovire za ljudi in vozila

Ko je potrebno, da se lahko samo ena oseba premakne mimo kontrole pristopa, z uporabo samo ene kartice, se uporabijo različne sekvenčne bariere ali pa visoke rotacijske prepreke, ki ponujajo višji nivo zaščite. Cestne prepreke pa so najbolj pogosta rešitev za kontroliranje dostopa vozil, ko se izbira pravilne prepreke, pa je potrebno pozornost nameniti zanesljivosti, vzdržljivosti, delovnemu ciklu ter varni uporabi. Zapore se integrirajo v različne programe za kontrolo vstopa kot naprimer ABsistemPark, ABsistemGreen, ABsistemGuestManager ali ABsistemTicketing.

Izdajanje kart

Proces izdaje kart, se lahko bistveno pospeši preko spletne prodaje in z uporabo naprav za izdajo kart. ABsmartKiosk omogoča izdajo kart, plačilo v gotovini ali z kreditno kartico ter branje črtnih kod kart, ki so bile izdane preko spleta. Integracija z ABsistemTicketing programsko opremo pa omogoča dodatno vključitev v sistem kontrole pristopa na vhodih, kot tudi povezljivost z videonadzorom in programsko opremo za opravljanje s poslom.