Select Page

SOS sistemi za klic v sili

SOS sistemi omogočajo uporabnikom, stanovalcem ali obiskovalcem različnih objektov, da pokličejo pomoč, ko je potrebujejo. Uporabljajo se predvsem v bolnišnicah, domovih za ostarele, zaporih, hotelih in drugih javnih objektih, kot so na primer stranišča za invalide.
Sodobni SOS sistemi, ki temeljijo na IP komunikaciji, omogočajo veliko več funkcionalnosti kot klasični sistemi. Za omogočanje njihove polne funkcionalnosti je ključna izbira opreme, ki omogoča fleksibilnost pri prilagajanju poslovnim potrebam, enostavnost uporabe in upravljanja ter skladnost z veljavnimi standardi.

Prednosti IP SOS sistemov

IP SOS sistemi imajo številne prednosti pred klasičnimi sistemi tako z vidika ustanov, ki jih želijo ali morajo imeti, kot z vidika uporabnikov njihovih storitev (varovanci, pacienti, obiskovalci). Že pri investiciji so stroškovno učinkovitejši, saj je mogoče uporabiti obstoječe sisteme, bodisi z uporabo obstoječih klasičnih klicnih točk, bodisi s prevzemom stare napeljave stavbe preko BUS sistema (most do IP/TCP). Prav tako so bolj prilagodljivi v smislu neomejenih možnosti razširitve in daljinskega upravljanja ter jih je mogoče integrirati z drugimi sistemi v objektu. SOS klice se lahko sprejema poleg računalnika v nadzorni sobi tudi na mobilni telefon. Slednje omogoča osebju, da opravlja svoje redno delo, ne da bi bili uporabniki prepričani, da v primeru odsotnosti iz nadzorne sobe nihče ne prejme njihovega klica na pomoč.

  • Možnost uporabe instalacij obstoječega klasičnega SOS sistema
  • Neomejene možnosti razširitve sistema
  • Daljinsko vodenje
  • Namizna in mobilna aplikacija za sprejemanje klicev in komunikacijo z osebami v stiski – osebje bo prejelo klic na pomoč tudi med ostalimi rednimi opravili in ne samo v času fizične prisotnosti v dežurni sobi
  • Dvosmerna glasovna komunikacija med osebjem in osebo, ki je poslala SOS klic v sili
  • Spremljanje gibanja oseb s SOS zapestnico po objektu in zunanjih površinah. Lokacija osebe je vidna na načrtu / tlorisu objekta
  • Preverjanje načrta oskrbe ali zdravljenja vsakega uporabnika
  • Vnos podatkov o opravljenih meritvah (teža, krvni tlak, temperatura), terapiji in opazovanjih (ali je oseba pojedla obrok).
  • Avtomatsko shranjevanje vseh aktivnosti v digitalni arhiv dogodkov (klic na pomoč, zagotovljena pomoč, meritve varovanca, obiski). Omogočanje pregleda in izvoza podatkov ter analize zapisov.
  • Identifikacija osebe, ki je pomagala preko identifikacijske izkaznice in čitalnika

Elementi sistema SOS

Centralne enote

Omogočajo sprejem, obdelavo in shranjevanje klica prek ene od klicnih enot. Nabor centralnih enot iCall omogoča visoko stopnjo fleksibilnosti, tako pri uporabi kot pri izvedbi sistema (visoka prilagodljivost integracije). Z uporabo protokola SIP omogoča nešteto možnosti komunikacije znotraj in zunaj objekta (integracija z VoIP telefonijo, domofonom in podobno).

Fiksne in mobilne klicne enote

Klicne enote ICall so na voljo v več različicah. Omogočajo upravljanje telefonije, osvetlitve in večpredstavnosti, odzivanje na glasovni klic oseb, ki ne morejo pritisniti SOS stikala. Različne izvedbe omogočajo uporabo obstoječih ali neuporabljenih instalacij, kar omogoča enostavno nadgradnjo in posodobitev starih sistemov. Vse enote so popolnoma programabilne. Klic na pomoč lahko pošljete tudi preko SOS zapestnic, ki s pomočjo natančne geolokacijske tehnologije omogočajo spremljanje položaja varovanca v vsakem trenutku.

Signalna oprema

Signalna oprema vključuje različne izvedbe opto-akustičnih signalnih naprav za mikrolociranje klicev (sob), sobnih terminalov s ponavljanjem klicev in koridorske prikazovalnike za velike objekte (bolnišnični hodniki). Oprema je popolnoma programabilna.

Programska oprema za sprejemanje in obdelavo klicev SOS

Izdelki IndigoCare se integrirajo v IP omrežje prek platforme Netrix, bodisi preko računalnikov ali pametnih mobilnih telefonov. Integracija glasovnih funkcij s pomočjo protokola SIP omogoča nešteto komunikacijskih možnosti znotraj ali zunaj stavbe. Različni programski paketi zagotavljajo dodatne sistemske funkcije, kot so spremljanje zdravja, podatki o osebju, urniki, evakuacijski moduli in podobno.

Dodatna oprema

Na voljo so različna omrežna stikala (PoE ali klasična). Za nemoteno delovanje sistema v primeru izpada električne energije je treba sistem obravnavati kot varnostni sistem. Pri projektiranju je potrebno zagotoviti avtonomijo delovanja napajanja sistema.

Integracija SOS sistemov z drugimi sistemi v stavbi

IP SOS sisteme je mogoče integrirati z drugimi sistemi v objektu (videonadzor, kontrola dostopa, BMS). Zaradi varnosti uporabnikov je še posebej pomembna možnost integracije s sistemom javljanja požara in pripadajočimi sistemi, ki omogočajo varno in hitro evakuacijo (evakuacijsko ozvočenje, zasilna razsvetljava, odvod dima in toplote). Možna je tudi integracija s pomočjo programske opreme ABSystemDCi, ki je bila razvita v Alarm Automatiki.

Projektiranje SOS sistema

Projektiranje je ključni dejavnik popolne funkcionalnosti SOS sistema in dela, ki ga je treba zaupati pooblaščenim osebam. S tem se izognemo različnim improvizacijam, kot so uporaba protivlomnih ali požarnih alarmov za SOS klice, situacijam, ko je onemogočena uporaba opreme različnih proizvajalcev in situacijam, ko je potrebno pogosto vzdrževanje, zaradi česar je vlaganje v take sisteme drago. Pri izbiri opreme je treba paziti na skladnost z zahtevanimi standardi, sprejetimi v Evropski uniji (VDE 834, BS8300), ki predpisujejo tehnične zahteve SOS sistemov in opreme za točno določene namene, kot so to domovi za starejše občane ali bolnišnice.
Dobro projektiranje in izveden sistem s skrbno integracijo, ki temelji na zahtevah uporabnikov v fazi načrtovanja, lahko deluje kot »multiplikator« osebja, ki povečuje učinkovitost pomoči. To je še posebej pomembno v času epidemij in pomanjkanja kvalificirane delovne sile. Hkrati je uporabnikom zagotovljeno večje udobje in mir, saj vedo, da je pomoč vedno na voljo, ko jo potrebujejo.

Indigo Care

Belgijsko podjetje IndigoCare, ki je del skupine Essec, posluje že od leta 1977 in je bilo prvo na svetu, ki je izdelalo SOS sistem, ki temelji izključno na IP komunikaciji. Ta sistem je danes prepoznan kot iCall. So med največjimi svetovnimi sistemskimi integratorji za klic v sili, obveščanje in telekomunikacijske rešitve. Podjetje deluje v 48 državah in zaposluje več kot 130 ljudi.