Izaberite stranicu

SOS sistemi za poziv u nuždi

SOS sistemi omogućuju da korisnici, štićenici ili posetioci različitih objekata mogu da pozovu pomoć kada im je potrebna. Uglavnom se koriste u bolnicama, domovima za starije, zatvorima, hotelima i ostalim javnim objektima, na primer u toaletima za invalide.

Savremeni IP bazirani SOS sistemi omogućuju mnogo više od klasičnih, a za njihovu punu funkcionalnost od presudne je važnosti odabrati opremu koja omogućuje fleksibilnost u prilagođavanju potrebama poslovanja, jednostavno korišćenje i upravljanje kao i usklađenu sa važećim normama.

Prednosti IP baziranih SOS sistema

IP bazirani SOS sistemi imaju mnogobrojne prednosti u odnosu na klasične i sa aspekta ustanova koje ih žele ili moraju imati i sa aspekta korisnika njihovih usluga (štićenika, pacijenata, posetilaca). Već pri investiciji su isplativiji jer je moguće iskoristiti postojeće sisteme, bilo korišćenjem postojećih konvencionalnih pozivnih tačaka, ili preuzimanjem starog ožičenja objekta putem BUS sistema (most prema IP/TCP). Fleksibilniji su i u smislu neograničene mogućnosti proširenja i daljinskog upravljanja pa se mogu integrisati sa ostalim sistemima na objektu. Budući da se SOS pozivi osim putem računara u dežurnoj sobi mogu primiti i putem mobilnog telefona, omogućuju osoblju da se bave svojim redovnim poslom da korisnici ne bi bili u neizvesnosti da li neko zna da im treba pomoć. 

  • Mogućnost korišćenja ožičenja postojećeg klasičnog SOS sistema
  • Neograničena mogućnost proširenja sistema
  • Daljinsko upravljanje
  • Desktop i mobilna aplikacija za primanje poziva i komunikaciju sa osobama u potrebi – osoblje će primiti poziv u pomoć i tijekom obavljanja redovnih dužnosti, ne isključivo u dežurnoj sobi
  • Dvosmjerna glasovna komunikacija osoblja i osobe koja je uputila SOS poziv
  • Praćenje kretanja osoba sa SOS narukvicom po objektu i spoljašnjim prostorima, pozicija vidljiva na tlocrtu
  • Provera plana nege ili lečenja svakog korisnika
  • Unos podataka o obavljenim merenjima (težina, krvni pritisak, temperatura), terapiji i zapažanjima (pojeo obrok)
  • Automatsko snimanje svih aktivnosti u digitalnu arhivu događaja (poziv u pomoć, pružena pomoć, merenja štićenika, posete). Mogućnost pregleda, izvoza i analize zapisa.
  • Identifikacija osobe koja je pružila pomoć putem ID kartice i čitača

Elementi SOS sistema

Centralne jedinice

Omogućuju prijem, obradu i snimanje poziva ostvarenog putem neke od pozivnih jedinica. Raspon iCall centralnih jedinica dopušta visok nivo fleksibilnosti, kako u korišćenju, tako i u izvođenju sistema (visoka fleksibilnost integracije). Korišćenje SIP protokola, pruža nebrojene mogućnosti u komunikaciji unutar, i izvan objekta (integracija sa VoIP telefonijom, interfonijom i slično).

Fiksne i mobilne pozivne jedinice

Pozivne iCall jedinice su dostupne u više opcija, od onih koji omogućuju telefoniranje, upravljanje rasvetom i multimedijom, do onih koji reaguju na glas za osobe koje ne mogu pritisnuti taster. Različite izvedbe omogućuju da se iskoristi postojeće ili neadekvatno ožičenje što omogućuje jednostavnu nadogradnju i osavremenjivanje starih sistema. Sve jedinice su potpuno programabilne.

Poziv u pomoć se može uputiti i putem SOS narukvica koje, putem precizne geolokacijske tehnologije, omogućuju praćenje položaja štićenika u svakom trenutku.

Signalizacijska oprema

Signalizacijskom opremom su obuhvaćene različite izvedbe opto-akustičnih signalizatora za lociranje mikrolokacije poziva (sobe), sobnih terminala sa ponavljanjem poziva kao i hodničkih ekrana za velike objekte (bolnički hodnici). Oprema je takođe potpuno programabilna.

Softver za prijem i obradu SOS poziva

IndigoCare proizvodi se u IP „svet“ integrišu putem Netrix platforme bilo putem računara ili pametnih mobilnih telefona. Integracija glasovnih funkcija putem SIP protokola omogućuje nebrojene komunikacijske mogućnosti unutar ili van objekta. Različiti programski paketi omogućuju dodatne funkcije sistema, kao što su praćenje zdravstvenog stanja, podaci o osoblju, rasporedi, evakuacijski moduli i slično.

Dodatna oprema

Dostupni su razni mrežni switchevi (PoE ili klasični). Za nesmetan rad sistema u slučajevima nestanka energije, sistem moramo tretirati kao safety, kao i mu prilikom projektovanja treba osigurati dovoljnu autonomiju napajanja.

Integracija SOS sistema sa ostalim sistemima u objektu

IP SOS sistemi se mogu integrisati sa ostalim sistemima na objektu (videonadzor, kontrola pristupa, BMS). Zbog bezbednosti korisnika, posebno je važna mogućnost integracije sa sistemom dojave požara i na njega vezanim sistemima koji omogućuju sigurnu i brzu evakuaciju (evakuacijski razglas, panik rasveta, odvođenje dima i toplote). Moguća je i integracija putem u Alarm automatici razvijenog softvera za integraciju ABSistemDCi.

Projektovanje SOS sistema

Projektovanje je ključna faza pune funkcionalnosti SOS sistema i posao koji je potrebno poveriti ovlašćenim osobama. Time se izbegavaju različite improvizacije, na primer korišćenje protivprovale ili dojave požara za SOS pozive, situacije u kojima je onemogućeno korišćenje opreme različitih proizvođača i situacije u kojima je potrebno učestalo održavanje što investiciju u sistem čini skupom. Pri odabiru opreme treba voditi računa o njenoj usklađenosti sa pozitivnim normama koje su prihvaćene u zemljama Europske unije (VDE 834, BS8300) kojima se propisuje kvalitet SOS sistema i opreme za pojedine namene, na primer za domove za starije i nemoćne osobe ili bolnice.

Kvalitetno projektovan i izveden sistem, uz pažljivu integraciju temeljenu na zahtevima korisnika u fazi projektovanja, može imati ulogu ‘multiplikatora’ osoblja i povećati učinkovitost. To je posebno važno u vreme epidemije i nedostatka školovane radne snage. Istovremeno, korisnicima je osigurana veća udobnost i mir jer znaju da je pomoć tu kada im treba.

Indigo Care

Belgijska kompanija IndigoCare, dio Essec Grupe, posluje od 1977. godine i prva je u svetu proizvela u potpunosti IP baziran SOS sistem danas poznat kao iCall. U svetu su jedan od najvećih sistem integratora rešenja poziva u nuždi, obaveštavanja i telekomunikacije. Kompanija posluje u 48 zemalja i zapošljava više od 130 ljudi.