Izaberite stranicu
Električari

Širok raspon ponude uređaja i opreme

Širok raspon uređaja i opreme garantuje instalaterima slabe struje da će na jednom mestu naći sve potrebno za ugradnju funkcionalnih sistema. Aktualna ponuda dostupna je na B2B stranicama, u obliku štampanog iDEA Classic kataloga proverenih rešenja zaštite.

Tehnička podrška

Službama tehničke zaštite koje deluju unutar dojavnih centara je dostupna tehnička podrška za rad sa svim sistemima u ponudi Alarm automatike. Uz telefonsku i online podršku, organizuje se i podrška na objektima krajnjih korisnika.

Edukacija za pravilno ožičenje

Pravilno ožičenje je presudno za funkcionalnost sistema tehničke zaštite, posebno dojave požara. Instalaterima slabe struje su dostupne radionice i webinari kroz koje se oni osposobljavaju za pravilno ožičenje sistema u ponudi Alarm automatike.

B2B online platforma

Putem B2B online platforme instalateri slabe struje imaju trenutni uvid u dostupnost opreme i mogu je veoma jednostavno naručiti. Proces naručivanja i izrade ponuda su maksimalno pojednostavljeni, a sva potrebna dokumentacija je dostupna online, putem mobilnih telefona ili tableta.

Servis i zamenska oprema

Kao proizvođač i ovlašćeni distributer uređaja, Alarm automatika osigurava servis sve opreme u ponudi u i van garantnog roka. Servis se radi na temelju procena trajanja i troška popravke, a osigurana je i zamenska oprema kada je to instalateru potrebno.

Tehnička dokumentacija

Za svu opremu u ponudi je osigurana kompletna dokumentacija – o karakteristikama uređaja, sertifikati proizvođača, izjave o usklađenosti kao i instalaterska i korisnička uputstva.