Vyberte stranu
Systémoví integrátori

Zariadenia a technická dokumentácia

Všetky bezpečnostné a zabezpečovacie zariadenia v portfóliu Alarm automatiky sú v súlade s platnými normami a predpismi a je k nim priložená aj všetka potrebná technická dokumentácia a certifikáty.

Projektová a technická podpora

Služby projektovej a technickej podpory zahŕňajú podporu pri vypracovaní projektovej a súťažnej dokumentácie, konzultácie, korešpondenciu so zainteresovanými stranami projektu, odovzdanie a prípravu ďalšej potrebnej dokumentácie.

Programovanie systému a uvedenie do prevádzky

Profesionálne programovanie systému a uvedenie do prevádzky rieši problémy, ktoré môžu nastať v dôsledku porúch súvisiacich s telefónnou linkou, elektroinštaláciou alebo pripojením komponentov a definovaním zón.

Systémová integrácia

Profesionálne vykonaná systémová integrácia v mieste inštalácie zaručuje, že investor získa funkčné riešenie, ktoré mu umožní dohliadať a riadiť celé zariadenie.

Školenia a certifikáty

Pravidelne sa organizujú školenia a workshopy. Partnerské spoločnosti môžu získať rôzne certifikáty, ktoré dokazujú ich schopnosti a kompetencie pre prácu s daným sortimentom.