Vyberte stranu
SOS lekárske alarmy

Bezdrôtové panikové tlačidlo

Prostredníctvom poplašného systému je možné vyslať poplachový signál aktiváciou bezdrôtového núdzového tlačidla. Sú vhodné najmä pre rodiny s deťmi a seniorov, ktorí si pri páde, úraze či nepredvídaných zdravotných problémoch môžu aktivovať volanie o pomoc na mobilný telefón svojej rodiny.