Select Page
Prevencija požara, poplave i istjecanja plina

Bežična detekcija poplave

Bežični alarmni sustav može se proširiti i detektorima stanja okoline. Za zaštitu od poplave koristi se bežični detektor poplave, koji generira alarm na prvi znak uslijed puknuća cijevi ili istjecanja vode iz perilica rublja i suđa te obavještava korisnika kada se voda osušila.

Detekcija požara i plina

Bežični alarmni sustavi se mogu proširiti i na detekciju požara i plina. Alarm se generira u slučajevima pojave dima, naglog porasta temperature ili pojave ugljičnog monoksida u štićenom prostoru. Automatski aktivira sirenu za lokalno uzbunjivanje te šalje dojavu na mobitel korisnika.