Select Page
Stručne usluge za složene projekte

Projektiranje

Projekt izrađen od strane ovlaštenih osoba jamči funkcionalan i isplativ sustav, u skladu s važećim propisima.

Prosudba ugroženosti i elaborat mjera sigurnosti

Rizici objekta i poslovanja koje se u njemu odvija se analiziraju prema međunarodnoj metodologiji i sistematiziraju Procjenom ugroženosti i Elaboratom mjera sigurnosti.

Konzalting, procjena investicije i idejno rješenje

Procjena investicije obuhvaća sva potrebna ulaganja (oprema, materijal, radovi), trajanje investicije i preporuke za implementaciju. Na njoj se temelji idejno rješenje mjera zaštite prilagođeno konkretnim potrebama.

Nadzor nad izvođenjem

Nadzor nad izvođenjem štiti investitora od polovične ili nestručne ugradnje, od slučajnih ili namjernih grešaka izvođača radova te jamči usklađenost s propisima.

Koordinacija i vođenje projekata

Veći projekti i projekti u kojem sudjeluje više izvođača zahtijevaju koordinaciju, odnosno vođenje projekata od strane ovlaštenih voditelja projekta ili radova.

Softverska integracija i uklapanje u IKT

Sustavima integriranim putem ABsistemDCi softvera se brže i jednostavnije upravlja, a za njihovu punu isplativost treba ih uklopiti u informacijsko – komunikacijsku strukturu korisnika za što je u Alarm automatici razvijen niz softvera za inteligentno upravljanje i kontrolu.

Održavanje

ABsistemdcCARE4 je  jedinstveni model nadzora, održavanja i servisiranja sustava tehničke zaštite koji obuhvaća Centralni tehnički nadzor ispravnosti sustava (CTN), mrežu servisera i organizaciju popravaka.