Select Page

Parking rešenja ABsistemPark

Parkiranje i upravljanje parking mestima je jedan od gorućih problema današnjice i veliki broj firmi kontinuirano traži način za upravljanje javnim i privatnim parkinzima i garažama. Za tu svrhu je razvijen softver ABsistemPark i njegove verzije sa kategorizacijom vozila, naplatom parkinga i signalizacijom slobodnih parking mesta.
ABsistemPark
ABsistemPark je specijalistički softver koji upravlja sistemom kontrole pristupa, preciznije izvršnim elementima tog sistema, na zatvorenim parkinzima namenjenim ograničenom broju vozila s dozvolom kao što su npr. parkinzi u privatnom vlasništvu kompanija ili unutar hotelskih naselja.

Svrha

 • Brži izlaz i ulaz ovlašćenih vozila
 • Onemogućavanje pristupa vozilima bez dozvole
 • Manji troškovi operativnog poslovanja
 • Bolje upravljanje ljudskim resursima
 • Veća stepen sigurnosti
 • Precizna evidencija ulaza i izlaza vozila
 • Bolja poslovna analitika

Integrirani sustavi i softveri

 • LPR kamere
 • OCR softver
 • Kontrola pristupa
 • Interfoni
 • Tehnička zaštita
 • Recepcijski i drugi poslovni softveri

Funkcije

 • Identifikacija vozila putem registarskih oznaka
 • Autorizacija pristupa vozilima s dozvolom
 • Upravljanje izvršnim elementima kontrole pristupa (rampama)
 • Anti passback funkcija
 • Daljinsko upravljanje
 • Automatska evidencija i čuvanje podataka u pretraživoj bazi podataka
 • Upravljanje semaforima za usmeravanje vozila prema slobodnim parkirnim mjestima

Kategorizacija i identifikacija vozila u funkciji naplate parkinga ABsistemParkPay

ABsistemPark
ABsistemParkPay je nadograđena verzija ABsistemPark softvera koja osim kontrole pristupa vozila omogućuje i naplatu parkinga. Dodatno mogu da se kategorizuju vozila ako naplata od toga zavisi, kao i da se omogući identifikacija pretplatnika putem registarske tablice vozila ili čitača kartica.
Svrha mu je da se ubrza ulaz i izlaz vozila, i da se uvek zna broj slobodnih parking mesta, da se usmerava kretanje vozila i osigura naplata. Najčešće se primenjuje u velikim hotelskim i drugim poslovnim kompleksima unutar kojih je parking besplatan za deo korisnika (npr. goste hotela, zaposlene i redovne dostavljače), a svima ostalima se naplaćuje.
 • Identifikacija vozila putem LPR kamera
 • Kategorizacija vozila (automobil, autobus, kamper, motocikl) putem videonadzora i indukcijskih petlji
 • Identifikacija vozača putem čitača kartica
 • Integracija sa bazom podataka stalnih korisnika
 • Usmeravanje vozila do slobodnih parkirnih mesta za određenu kategoriju vozila putem semafora
 • Automatska naplata parkinga putem POS terminala
 • Izdavanje računa sa upisanom registarskom tablicom vozila
ABsistemParkpayPos

Prikaz zauzetosti parkinga i rezervacija parkirnih mesta ABsistemGaragePark

ABsistemGaragePark
ABsistemGaragePark je softver koji omogućuje prikaz zauzetih i rezervisanih parking mesta u zatvorenim javnim i poslovnim garažama. Glavna svrha mu je da ubrza saobraćaj i da osigura tačnu informaciju o trenutnom broju i poziciji slobodnih parking mesta, a specifičnost je što omogućava rezervaciju parking mesta unapred za razne vremenske periode. Softver funkcioniše i kao modul ABsistemDCi softvera pomoću kojeg po potrebi može da se integriše sa ostalim sistemima tehničke zaštite na objektu. Svi podaci o raspoloživosti parking mesta su vidljivi u monitoring centru.
 • Svetlosno označavanje slobodnih parkirnih mesta u garaži pomoću indikatora
 • LED panoi sa prikazom slobodnih parkirnih mjesta na ulazu i na svakoj etaži garaže
 • Prikaz slobodnih parkirnih mesta u nadzornom centru
 • Rezervacija parkinga unapred za razne vremenske periode
 • Povezivanje sa sistema tehničke zaštite na objektu putem ABsistemDCi softvera za integraciju
ABsistemGaragePark

Kontrola pristupa ljudi i vozila u područja sa više ulaza i izlaza ABsistemMultiport

ABsistemMultiport
ABsistemMultiport je softver za kontrolu pristupa ljudi i vozila u područja sa više ulaza i izlaza na kojima je kretanje ograničeno. Svrha mu je da omogući visok stepen sigurnosti i kontrole kretanja vozača, vozila i kontejnera, da ubrza njihovu fluktuaciju, omogući tačnu evidenciju na svim tačkama ulaza i izlaza, kao i da omogući bolje vođenje poslovanja. Primenjuje se na velikim zaštićenim područjima sa više ulaza i izlaza u kojima se odvijaju kritični procesi i u kojima je povećan rizik od krađa, sabotaže, prevare ili zloupotrebe kao što su lučki terminali, industrijski kompleksi i slično.
 • Identifikacija vozača putem kartica i sistema kontrole pristupa
 • Identifikacija vozila / prikolice putem registarskih tablica posredstvom LPR kamera
 • Identifikacija kontejnera / vagona prepoznavanjem
  jedinstvenog koda kojim su označeni
 • Identifikacija vozila i vozača i prilikom ulaza i prilikom izlaza
 • Integracija sa sistemom rampi
 • Precizna evidencija na svim tačkama ulaza i izlaza
 • Integracija sa softverima za vođenje redovitog poslovanja korisnika
ABsistemMultiport