Select Page

Parking rešitve ABsistemPark

Parkiranje in upravljanje s parkirnimi mesti je eno od perečih vprašanj današnjega časa in veliko število podjetij nenehno išče načine za boljše upravljanje javnih in zasebnih parkirišč in garaž.
V ta namen je razvita programska oprema ABsistemPark in njene različice s kategorizacijo vozil, obračunavanjem parkirnih mest in signalizacijo prostih parkirnih mest.
ABsistemPark
ABsistemPark je specializirana programska oprema, ki upravlja sistem za nadzor dostopa, natančneje izvršilne elemente tega sistema na zaprtih parkiriščih, namenjenih omejenemu številu vozil z dovoljenim dostopom, kot so na primer parkiriščih v zasebni lasti ali znotraj hotelskih kompleksov.

Namen

 • Hitrejši izstop in vstop vozil z dovoljenjem
 • Onemogočanje dostopa vozil brez dovoljenja
 • Nižji obratovalni stroški
 • Boljše upravljanje človeških virov
 • Višja raven varnosti
 • Natančna evidenca vstopa in izstopa vozil
 • Boljša poslovna analitika

Integrirani sistemi in programska oprema

 • LPR kamere
 • OCR softver
 • Kontrola dostopa
 • Domofoni
 • Tehnička zaščita
 • Recepcijska in druga poslovna programska oprema

Funkcije

 • Identifikacija vozila preko registrskih tablic
 • Dovoljenje za dostop za vozila z dovoljenjem
 • Upravljanje z elementi za nadzor dostopa (zapornice)
 • Anti passback funkcija
 • Daljinsko upravljanje
 • Samodejno beleženje in shranjevanje podatkov v podatkovni zbirki
 • Upravljanje semaforjev za usmerjanje vozil proti prostim parkirnim mestom
  Zavihki

Kategorizacija in identifikacija vozil v funkciji plačila parkiranja ABsistemParkPay

ABsistemPark
ABsistemParkPay je nadgrajena različica programske opreme ABsistemPark, ki poleg nadzora dostopa vozila omogoča tudi plačilo parkirnine. Dodatno je mogoče kategorizirati vozila, odvisno od plačila in omogočiti identifikacijo naročnika prek registrske številke vozila ali čitalnika kartic.
Namen sistema je pospešiti vstop in izstop vozila, poznati število prostih parkirnih mest, usmeriti gibanje vozila in omogočiti plačilo parkirnine. Najpogosteje se uporablja v velikih hotelskih in drugih poslovnih kompleksih, znotraj katerih je za nekatere uporabnike (npr. Hotelske goste, zaposlene in redne dostavljalce) parkiranje brezplačno, za vse ostale pa se zaračunava.
 • Identifikacija vozila z LPR kamerami
 • Kategorizacija vozil (avtomobilov, avtobusov, avtodomov, motornih koles) prek videonadzora in indukcijskih zank
 • Identifikacija voznika preko bralnika kartic
 • Integracija z bazo podatkov rednih uporabnikov
 • Usmerjanje vozil na prosta parkirna mesta za določeno kategorijo vozil preko semaforjev
 • Samodejno plačevanje parkiranja prek blagajn POS
 • Izdaja računa z vneseno registrsko številko vozila
ABsistemParkpayPos

Prikaz zasedenosti parkirišča in rezervacija parkirnih mest ABsistemGaragePark

ABsistemGaragePark
ABsistemGaragePark je programska oprema, ki omogoča prikaz zasedenih in rezerviranih parkirnih mest v zaprtih javnih in poslovnih garažah. Glavni namen programskega modula je pospešiti promet in zagotoviti točne podatke o trenutnem številu in položaju prostih parkirnih mest. Posebnost programskega modula je, da vam omogoča, da vnaprej rezervirate parkirno mesto za različna časovna obdobja. Programska oprema deluje tudi kot programski modul ABsistemDCi, preko katerega se lahko po potrebi integrira druge sisteme za tehnično zaščito na objektu. Vsi podatki o razpoložljivosti parkirnih mest so vidni v nadzornem centru.
 • Svetlobno označevanje prostih parkirnih mest v garaži s pomočjo indikatorjev
 • LED panoji s prikazom prostih parkirnih mest na vhodu in v vsakem nadstropju garaže
 • Prikaz prostih parkirnih mest v nadzornem centru
 • Rezervacija parkirnega mesta vnaprej za različna časovna obdobja
 • Povezava s sistemi tehnične zaščite na objektu preko integracijske programske opreme ABsistemDCi
ABsistemGaragePark

Nadzor dostopa ljudi in vozil na območje z več vhodi in izhodi ABsistemMultiport

ABsistemMultiport
ABsistemMultiport je programska oprema za nadzor dostopa ljudi in vozil do območij z več vhodi in izhodi, kjer je gibanje omejeno. Njegov namen je zagotoviti visoko raven varnosti in nadzora nad gibanjem voznikov, vozil in zabojnikov, pospešiti njihov promet, omogočiti natančne evidence na vseh vstopnih in izstopnih točkah, ter omogočiti boljše upravljanje podjetij. Uporablja se na velikih zaščitenih območjih z več vhodi in izhodi, kjer potekajo kritični procesi in kjer je povečano tveganje tatvine, sabotaže, goljufije ali zlorabe, kot so pristaniški terminali, industrijski kompleksi in podobno.
 • Identifikacija voznika preko kartic in sistema za nadzor dostopa
 • Identifikacija vozila / priklopnika preko registrskih tablic z uporabo LPR kamer
 • Identifikacija zabojnikov / vagonov s prepoznavanjem edinstvene kode s katero so označeni
 • Identifikacija vozila in voznika pri vstopu in izstopu
 • Integracija s sistemom zapornice
 • Točna evidenca na vseh vstopnih in izstopnih točkah
 • Integracija s programsko opremo za redno poslovanje
ABsistemMultiport